“Wij staan open voor elektrische samenwerking”

“Wij staan open voor elektrische samenwerking”

Michael Jost, strategisch directeur bij Volkswagen, verduidelijkte dat het merk bereid is om zijn nieuwe platform voor elektrische aandrijving MEB aan te bieden aan andere merken om zo de kosten te helpen drukken.

 

 

 

In een interview met het Berlijnse Tagesspiel zegt Jost dat het modulaire platform voor elektrische aandrijving (MEB) niet enkel voor de Volkswagen-groep als een standaard is bedoeld. “Ik denk dat wij op het vlak van kosten en schaalbaarheid, de kampioenen in onze branche zijn. Daarom willen wij het MEB beschikbaar stellen en aan de volledige industriewereld aanbieden. Dat is een echte paradigmaverschuiving.” Jost voegt er nog aan toe dat Volkswagen al verregaande onderhandelingen heeft lopen met bepaalde concurrenten uit het volumesegment.

Het MEB vormt de technische grondslag voor de ID.-familie, de op stapel staande generatie elektrische voertuigen van Volkswagen. Onder meer de compacte ID., die vanaf eind 2019 in Zwickau van de band zal lopen, de ID. Buzz van, de suv ID. Crozz en de berline ID. Vizzion maken deel uit van de ID.-familie. Tegen 2025 zal het platform de basis vormen voor 15 miljoen voertuigen uit de groep.

 

Op maat van elektrische voertuigen

Het MEB werd speciaal ontwikkeld als technologieplatform voor zuiver elektrisch aangedreven voertuigen. Het maakt dan ook rijbereikafstanden mogelijk op het peil van de huidige benzinewagens voor de kostprijs van een moderne diesel. Bovendien biedt de MEB-architectuur een duidelijke meerwaarde inzake ruimteaanbod, comfort en rijdynamiek. De aandrijving bestaat in eerste instantie uit de in de achteras geïntegreerde elektrische motor met vermogenselektronica en versnellingsbak, een plaatsbesparend in de vloer van de auto ingewerkte hoogspanningsbatterij en de vooraan geïntegreerde hulpsystemen.

Het MEB en de ID.-familie maken deel uit van de elektrische campagne van de Volkswagen-groep waarin de onderneming tot 2023 meer dan 30 miljard euro investeert. Tegen 2025 zullen de merken uit de groep het aantal zuiver elektrische modellen opvoeren van 6 naar meer dan 50. Jost, die binnen de groep ook verantwoordelijk is voor strategie en product, beklemtoont dat men zich met elektrische auto’s hoegenaamd niets hoeft te ontzeggen. “Wij bouwen coole e-auto’s die rijplezier bieden, een aantrekkelijk design vertonnen en volledig geconnecteerd zijn.” Vanaf 2023 en ten laatste in 2024 zal Volkswagen een e-model ter grootte van een T‑Roc op de markt brengen voor minder dan 20.000 euro.

 

Volkswagen steunt de klimaatbescherming

Tegelijkertijd verduidelijkt Jost dat de elektrische campagne van de groep een belangrijke bijdrage levert tot de bescherming van het klimaat. “Volkswagen is een wereldspeler en draagt dus ook een wereldwijde verantwoordelijkheid. Voor onze kinderen en kleinkinderen is het van essentieel belang dat wij erin slagen om de opwarming van de aarde te beperken tot twee graden”, zegt Jost. Volkswagen onderschrijft de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Als concreet voorbeeld noemt Jost de compacte ID. die als 100 procent uitstootvrije elektrische auto op de markt zal komen. Die kan door zijn hoge energie-efficiëntie en door het gebruik van groene stroom tijdens het productieproces en de volledige leveringsketen nadrukkelijk bijdragen tot het behalen van de doelstellingen. Onvermijdbare uitstoot zal Volkswagen compenseren door investeringen in bosbehoud of herbebossing.

 

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Jost benadrukt dat een efficiënte klimaatbescherming een wereldwijde strategie vereist in de strijd tegen koolstof. Daartoe behoort ook een omwenteling binnen de transportsector die verantwoordelijk is voor 14 procent van de broeikasgassen. “Maar dat allen volstaat niet. Klimaatbescherming is onze grootste uitdaging op wereldschaal. Wij moeten hier een antwoord bieden dat het denken in zuilen overstijgt. Wij hebben een verantwoorde gedragscode nodig die alle economische sectoren omvat.”

Jost dringt erop aan de huidige fase van economische groei te benutten om de omslag te maken. Tegelijkertijd beklemtoont hij dat een goed functionerend verkeer een absolute voorwaarde is voor economische dynamiek. Volkswagen staat voor individuele mobiliteit die persoonlijke vrijheid verzoent met een verantwoord gedrag inzake milieu en klimaat. Jost: “Wij hebben een plan dat we in de praktijk brengen. De elektrische campagne is goed voor ons bedrijf en goed voor de gemeenschap.”

Het MEB vormt de technische grondslag voor de ID.-familie van Volkswagen. De aandrijving bestaat in eerste instantie uit de in de achteras geïntegreerde elektrische motor met vermogenselektronica en versnellingsbak, een plaatsbesparend in de vloer van de auto ingewerkte hoogspanningsbatterij en de vooraan geïntegreerde hulpsystemen.

 

 

 

Over Volkswagen Belgium

  

Press room Volkswagen Import (België) voorbehouden voor journalisten

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden. Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten. Alle informatie betreffende de prijzen en uitrusting is louter indicatief. De informatie betreffende de Belgische markt kan u terugvinden op www.volkswagen.be

 

PROFIEL VAN DE GROEP:

D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen hun positie kunnen ontwikkelen in hun sector of in hun regio's. 

 

De Groep heeft momenteel de volgende activiteiten:

- D'Ieteren Automotive verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het heeft een marktaandeel van ongeveer 22% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. Het businessmodel evolueert om de burgers verantwoordelijke en innovatieve mobiliteit aan te bieden. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,6 miljard EUR en 119,0 miljoen EUR in 2019.

- Belron (54,85% van de stemrechten) streeft een duidelijke doelstelling na: “het verschil maken door de problemen van klanten met veel zorg op te lossen”. Belron is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. De onderneming is actief in 39 landen, via volle dochterondernemingen en franchises, met marktleidende merken – zoals Carglass®, Safelite® en Autoglass®. Daarnaast beheert Belron voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeraars. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 4,2 miljard EUR en 400,5 miljoen EUR in het boekjaar 2019.

- Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 100 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 163,9 miljoen EUR en 18,6 miljoen EUR in 2019.

- D’Ieteren Immo (100%) bundelt de vastgoedactiviteiten van de groep D’Ieteren in België. De onderneming heeft ongeveer 30 sites die in 2018 een netto huurinkomsten van 19,7 miljoen EUR gegenereerd hebben. Ze voert ook investeringsprojecten uit en studies met het oog op de opwaardering van sites.  



Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy