Volkswagen wil van de productiesite in Zwickau de belangrijkste Europese fabriek voor elektrische voertuigen bouwen.

Volkswagen wil van de productiesite in Zwickau de belangrijkste Europese fabriek voor elektrische voertuigen bouwen.

Volkswagen zet de ontwikkeling van het elektrisch programma onverminderd verder en zorgt ook voor de nodige productiecapaciteit om wereldwijd tegen 2025 jaarlijks 1 miljoen elektrische voertuigen te kunnen bouwen.

De grootste en meest efficiënte fabriek voor elektrische voertuigen van de Volkswagen Groep wordt momenteel in Zwickau gebouwd. In de toekomst zullen er jaarlijks tot 330.000 elektrische voertuigen worden gebouwd, dat is meer dan in gelijk welke andere fabriek van de Groep. VW is ‘s werelds grootste autofabrikant die een fabriek voor verbrandingsmotoren transformeert naar een productiesite voor  elektrische mobiliteit.

Zes modellen

Momenteel assembleert men in Zwickau de Golf en Golf Variant. Eind 2019 zou daar de productie van de ID. - het eerste elektrisch aangedreven model van Volkswagen op basis van het nieuwe modulaire elektrische platform (MEB) - van start moeten gaan. In de laatste ontwikkelingsfase (vanaf 2021) zullen er zes elektrische modellen van de drie merken van de Groep in deze site worden geproduceerd. "We willen elektromobiliteit uit zijn niche halen en elektrische auto's democratiseren voor miljoenen mensen", zegt Thomas Ulbrich, lid van de raad van bestuur van Volkswagen en verantwoordelijke voor dit project. "Om dit te realiseren, zijn moderne en efficiënte productiesites cruciaal. Daarom centraliseren we de productie van elektrische auto's."

Groene productie

Met ID. wil Volkswagen voor het eerst een voertuig te leveren aan zijn klanten dat volledig CO2-neutraal wordt geproduceerd en geleverd. In het volledige proces wordt CO2-emissie zoveel mogelijk vermeden of beperkt. Er worden tevens klimaatbeschermingsmaatregelen genomen om onvermijdelijke emissie te compenseren. Er wordt bovendien gestipuleerd dat toeleveranciers "groene" energie uit hernieuwbare bronnen zullen gebruiken voor de productie van batterijen. Dit is belangrijk element om de emissie – gemeten over de volledige de levenscyclus - van elektrische auto verder te verbeteren. De energievoorziening van de fabriek in Zwickau is reeds voor 100% omgeschakeld naar hernieuwbare bronnen. In afwachting dat de productie van ID.zal worden opgestart, zal de resterende emissie van de compacte warmtekrachtcentrale en de volledige toeleveringsketen gecompenseerd worden door klimaatbeschermingsprojecten die goedgekeurd zijn volgens officiële normen.

Flexibel

Tijdens de transformatie, die naar verwachting 1,2 miljard euro zal kosten, zal de fabriek geleidelijk aan digitaal en flexibeler worden. De site zal worden uitgerust met intelligente industriële robots en autonome transportsystemen die de onderdelen volledig geautomatiseerd naar de montagelijn brengen. De mate van automatisering in de assemblage zelf zal nagenoeg verdrievoudigen, maar dit heeft geen gevolgen voor het personeelsbestand van de fabriek.

Rationele aanpak

Het modulaire elektrische platform (MEB) is speciaal ontwikkeld voor volledig elektrische auto's en maakt ten volle gebruik van de mogelijkheden van elektromobiliteit. Voertuigen op het MEB-platform krijgen bijvoorbeeld extra autonomie, bieden meer interieurruimte en een breed aanbod aan nieuwe digitale diensten. Uiterlijk in 2025 wil het merk in totaal meer dan 1 miljoen elektrische auto's per jaar verkopen om zo wereldwijd marktleider te worden op vlak van elektromobiliteit. Met de omschakeling van de productiesite van Zwickau zorgt Volkswagen voor een radicale verandering van zijn wereldwijde productienetwerk. Ook in China worden momenteel twee MEB-fabrieken opgericht, waar de productie naar verwachting enkele maanden na de opstart (in 2020) van de pilootfabriek in Zwickau zal starten. Volkswagen zal ook MEB-voertuigen produceren in Noord-Amerika en in de toekomst zullen er nog andere fabrieken volgen.

 

Over Volkswagen Belgium

Press room Volkswagen Import (België) voorbehouden voor journalisten

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden. Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten.


D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen op internationaal niveau, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen zich kunnen ontwikkelen als marktleider in hun sector of in hun regio's. De Groep heeft momenteel drie activiteiten die opgebouwd werden rond sterke merken:

  • D'Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de grootste autoverdeler in België, met een marktaandeel van ongeveer 21% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,4 miljard EUR en 113,0 miljoen EUR in 2018.
  • Belron (voor 54,10% eigendom) streeft een duidelijke doelstelling na: “het verschil maken door de problemen van klanten met veel zorg op te lossen”. Belron is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. De onderneming is actief in 35 landen, via volle dochterondernemingen en franchises, met marktleidende merken – zoals Carglass®, Safelite® en Autoglass®. Daarnaast beheert Belron voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeringsklanten. De onderneming breidde haar diensten ook uit tot de sector van de herstelling en vervanging van voertuig- en woningschade. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,8 miljard EUR en 225,7 miljoen EUR in het boekjaar 2018.
  • Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 115 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 174,1 miljoen EUR en 28,6 miljoen EUR in 2018. 


Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy