Volkswagen-groep start ontwikkeling en productie van batterijcellen in Salzgitter

Volkswagen-groep start ontwikkeling en productie van batterijcellen in Salzgitter

  • Pilootlijn voor batterijcellen wordt opgestart in het Center of Excellence van de Volkswagen-groep in Salzgitter
  • Volkswagen breidt in Duitsland zijn knowhow over de ontwikkeling en productie van batterijcellen uit
  • In een gigafabriek op dezelfde locatie, in het kader van een joint venture met Northvolt, zal in 2023/2024 de productie van start gaan
  • Daarnaast wordt in 2020 een pilootlijn voor batterijrecyclage opgestart
  • Dr. Stefan Sommer, lid van de raad van bestuur van de Volkswagen-groep: “Volkswagen verzamelt snel en consistent knowhow over batterijcellen in Duitsland”
  • Thomas Schmall, CEO van Volkswagen Group Components: “Op weg om een wereldleider te worden wat betreft de productie van componenten voor elektrische mobiliteit”

 

De Volkswagen-groep bepaalt nieuwe normen wat betreft de ontwikkeling, het testen en de productie van hypermoderne batterijceltechnologie in Duitsland. In Salzgitter (Nedersaksen) alleen al zullen meer dan 1.000 banen gecreëerd worden tegen 2023/2024 voor het testen en produceren van batterijcellen: 300 in het ontwikkelingscentrum en aan de pilootlijn van Volkswagen, 700 in een joint venture met Northvolt voor de bouw en de exploitatie van een batterijcelfabriek. In dezelfde periode zal meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd worden in de batterijcelactiviteiten van de Volkswagen-groep.

In Salzgitter in het Center of Excellence (CoE) werd een pilootlijn voor de productie van kleine reeksen van batterijcellen opgestart. Zo’n 300 experts zijn betrokken bij de ontwikkeling, het testen en het bijsturen van innovatieve fabricagetechnologieën voor de productie van lithium-ionbatterijen. Als eerste stap investeert Volkswagen meer dan 100 miljoen euro in de centralisatie van zijn eigen knowhow op het vlak van batterijontwikkeling en -productie.

Daarnaast pompt Volkswagen ongeveer 900 miljoen euro in gezamenlijke batterijactiviteiten met de Zweedse batterijproducent Northvolt. In 2020 wordt in Salzgitter de eerste steen gelegd van een batterijcelfabriek met een capaciteit van 16 gigawattuur. De productie zou van start moeten gaan eind 2023/begin 2024. Daarvoor richtte Volkswagen recent een 50/50-joint venture op met Northvolt. Deze onafhankelijke joint venture zal op middellange termijn 700 banen opleveren.

Dr. Stefan Sommer, lid van de raad van bestuur van Volkswagen AG en verantwoordelijk voor procurement, zei: “Het samenbrengen van de ontwikkeling, het testen en de pilootproductie van batterijcellen in Salzgitter vormt een nieuwe mijlpaal in het uitgebreide elektrificatiecampagne van de Volkswagen-groep. Door alle knowhow op deze site te verzamelen kunnen we nog meer werk maken van onze eigen ontwikkeling van batterijcellen als een sleutelelement in elektrificatie, nieuwe normen ontwikkelen en nieuwe technologieën snel en op grote schaal in productie nemen.”

Daarom heeft de Volkswagen-groep een batterijcelafdeling opgericht bij Volkswagen Group Components. Deze afdeling moet batterijcellen optimaliseren voor toekomstig gebruik in de elektrische modellen van de groep in samenwerking met leveranciers. Deze optimalisatie gaat van het uitbreiden van de capaciteit en dus de autonomie, het beperken van het gebruik van schaarse grondstoffen en het nog duurzamer maken van de productieprocessen tot de recyclage van batterijsystemen. Thomas Schmall, hoofd van de raad van bestuur van Group Components, verklaarde: “We ontwikkelen en produceren al vermogenselektronica, batterijsystemen, elektrische motoren en oplaadsystemen, en verzamelen steeds meer knowhow over batterijrecyclage. Met de integratie van de batterijcelafdeling is Volkswagen Group Components op weg om een wereldleider te worden wat betreft de productie van componenten voor elektrische mobiliteit.”

Frank Blome, hoofd van het Center of Excellence for Battery Cells in Salzgitter, lichtte toe: “Deze nieuwe pilootlijn is een belangrijke stap op weg naar de bouw van een gigafabriek op de Salzgitter-site. We willen onze kennis over productieprocessen op korte termijn uitbreiden. Dat is belangrijk om onze toekomstige ontwikkelingen vorm te kunnen geven, en zo niet alleen de prestaties en het rendement maar ook de kwaliteit te kunnen verzekeren. Deze ervaring zal ons ook helpen om de hele waardeketen voor lithium-ionbatterijen te beheersen, van grondstoffen tot productie en recyclage.”

Op dit moment wordt in Salzgitter ook gewerkt aan een pilootlijn voor de recyclage van batterijen. Verwacht wordt dat deze lijn in 2020 in gebruik zal worden genomen.

Over Volkswagen Belgium

  

Press room Volkswagen Import (België) voorbehouden voor journalisten

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden. Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten. Alle informatie betreffende de prijzen en uitrusting is louter indicatief. De informatie betreffende de Belgische markt kan u terugvinden op www.volkswagen.be

 

PROFIEL VAN DE GROEP:

D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen hun positie kunnen ontwikkelen in hun sector of in hun regio's. 

 

De Groep heeft momenteel de volgende activiteiten:

- D'Ieteren Automotive verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het heeft een marktaandeel van ongeveer 22% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. Het businessmodel evolueert om de burgers verantwoordelijke en innovatieve mobiliteit aan te bieden. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,6 miljard EUR en 119,0 miljoen EUR in 2019.

- Belron (54,85% van de stemrechten) streeft een duidelijke doelstelling na: “het verschil maken door de problemen van klanten met veel zorg op te lossen”. Belron is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. De onderneming is actief in 39 landen, via volle dochterondernemingen en franchises, met marktleidende merken – zoals Carglass®, Safelite® en Autoglass®. Daarnaast beheert Belron voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeraars. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 4,2 miljard EUR en 400,5 miljoen EUR in het boekjaar 2019.

- Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 100 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 163,9 miljoen EUR en 18,6 miljoen EUR in 2019.

- D’Ieteren Immo (100%) bundelt de vastgoedactiviteiten van de groep D’Ieteren in België. De onderneming heeft ongeveer 30 sites die in 2018 een netto huurinkomsten van 19,7 miljoen EUR gegenereerd hebben. Ze voert ook investeringsprojecten uit en studies met het oog op de opwaardering van sites.  Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy