Volkswagen biedt eerste hulp-initiatie aan zijn klanten

Volkswagen biedt eerste hulp-initiatie aan zijn klanten

Het project Rescue Drivers is een project dat alle Volkswagen-bestuurders in België de kans biedt om actief kennis op te bouwen in verschillende eerste hulp-interventietechnieken. Omdat er vandaag de dag nog te weinig kennis hieromtrent aanwezig is onder de Belgische bevolking, wil Volkswagen starten met de sensibilisering en de actieve ondersteuning van de nodige kennis om in te durven grijpen als de nood het hoogst is.

Als grootste merk in België kunnen we rekenen op zeer grote gemeenschap van Volkswagenrijders (meer dan 700.000) die we actiever willen inzetten in dit veiligheidsdossier. Het project “Rescue Drivers” waarbij veiligheid en eerste hulp centraal staan, kan rekenen op structurele partners die hun expertise hierin delen: Rode Kruis-Vlaanderen en Croix-Rouge Belgique stellen hun expertise ten dienste van deze initiatiesessies.

Inhoud van de sessies:

•             Hartmassage

•             Reanimatie met defibrillatie

•             Voorkomen van verstikking

•             Ingrijpen voor wondzorg in de wagen (bij een ongeval)

We spreken hier over een 77 gratis sessies die zullen doorgaan in de maanden oktober, november en december in een totaal van 55 verschillende concessies van het merk gespreid over Wallonië, Vlaanderen en Brussel. Met een maximum van 15 deelnemers zullen de sessies voldoende tijd en ruimte bieden voor theoretische uitleg en praktijkoefeningen met persoonlijke begeleiding.

Nog te weinig mensen weten of durven te reageren in een noodsituatie. Enkele cijfers:

Dagelijks worden 30 Belgen getroffen door een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Gemiddeld overleven slechts 5 tot 10% van hen. Het onmiddellijke starten van reanimatie kan de overlevingskansen bij een hartstilstand verdubbelen of verviervoudigen. Deze stijgt méér, met 50 tot 70%, als je een AED (automatische externe defibrillator) gebruikt binnen de 3 tot 5 minuten nadat de hartstilstand zich voordeed.

Meer info over de deelnemende Volkswagen concessies en de beschikbare sessies op www.rescuedrivers.be

Diegene die een volledige opleiding willen volgen en een eerste hulp-certificaat wensne te behalen, kunnen steeds terecht bij het Rode Kruis-Vlaanderen of Croix Rouge Belgique. Voor meer informatie over de gecertifieerde opleidingen kan je terecht op:

https://www.rodekruis.be/

https://www.croix-rouge.be/

Over Volkswagen Belgium

  

Press room Volkswagen Import (België) voorbehouden voor journalisten

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden. Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten. Alle informatie betreffende de prijzen en uitrusting is louter indicatief. De informatie betreffende de Belgische markt kan u terugvinden op www.volkswagen.be. 
 

 

D'Ieteren Group:

Het is ons doel een familie van ondernemingen uit te bouwen die sectoren heruitvinden op zoek naar uitmuntendheid en betekenisvolle impact.

Meer informatie over de Groep D'Ieteren: https://www.dieterengroup.com/...

 

D'Ieteren:

Moving people forward

D’Ieteren speelt een hoofdrol in de maatschappelijke veranderingen die verband houden met uw mobiliteit. In een wereld in volle verandering bereiden wij de toekomst voor. De mobiliteit van morgen moet voor iedereen vlot en duurzaam zijn.

Al  meer dan 215 jaar investeert D’Ieteren, familiale en maatschappelijk betrokken onderneming, onophoudelijk in het onderzoek naar en de uitwerking van geschikte oplossingen om de mobiliteit van eenieder aan te passen aan de dagelijkse realiteit.

Meer informatie over D'Ieteren Automotive: https://www.dieteren.be/nl/

 

© 2021 D'Ieteren Automotive SA/NV.

Alle rechten voorbehouden - Wettelijke bepalingen https://www.dieteren.be/media/rx0pzkmh/wettelijke-informatie.pdf