Volkswagen biedt eerste hulp-initiatie aan zijn klanten

Volkswagen biedt eerste hulp-initiatie aan zijn klanten

Het project Rescue Drivers is een project dat alle Volkswagen-bestuurders in België de kans biedt om actief kennis op te bouwen in verschillende eerste hulp-interventietechnieken. Omdat er vandaag de dag nog te weinig kennis hieromtrent aanwezig is onder de Belgische bevolking, wil Volkswagen starten met de sensibilisering en de actieve ondersteuning van de nodige kennis om in te durven grijpen als de nood het hoogst is.

Als grootste merk in België kunnen we rekenen op zeer grote gemeenschap van Volkswagenrijders (meer dan 700.000) die we actiever willen inzetten in dit veiligheidsdossier. Het project “Rescue Drivers” waarbij veiligheid en eerste hulp centraal staan, kan rekenen op structurele partners die hun expertise hierin delen: Rode Kruis-Vlaanderen en Croix-Rouge Belgique stellen hun expertise ten dienste van deze initiatiesessies.

Inhoud van de sessies:

•             Hartmassage

•             Reanimatie met defibrillatie

•             Voorkomen van verstikking

•             Ingrijpen voor wondzorg in de wagen (bij een ongeval)

We spreken hier over een 77 gratis sessies die zullen doorgaan in de maanden oktober, november en december in een totaal van 55 verschillende concessies van het merk gespreid over Wallonië, Vlaanderen en Brussel. Met een maximum van 15 deelnemers zullen de sessies voldoende tijd en ruimte bieden voor theoretische uitleg en praktijkoefeningen met persoonlijke begeleiding.

Nog te weinig mensen weten of durven te reageren in een noodsituatie. Enkele cijfers:

Dagelijks worden 30 Belgen getroffen door een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Gemiddeld overleven slechts 5 tot 10% van hen. Het onmiddellijke starten van reanimatie kan de overlevingskansen bij een hartstilstand verdubbelen of verviervoudigen. Deze stijgt méér, met 50 tot 70%, als je een AED (automatische externe defibrillator) gebruikt binnen de 3 tot 5 minuten nadat de hartstilstand zich voordeed.

Meer info over de deelnemende Volkswagen concessies en de beschikbare sessies op www.rescuedrivers.be

Diegene die een volledige opleiding willen volgen en een eerste hulp-certificaat wensne te behalen, kunnen steeds terecht bij het Rode Kruis-Vlaanderen of Croix Rouge Belgique. Voor meer informatie over de gecertifieerde opleidingen kan je terecht op:

https://www.rodekruis.be/

https://www.croix-rouge.be/

Over Volkswagen Belgium

Press room Volkswagen Import (België) voorbehouden voor journalisten

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden. Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten.


D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen op internationaal niveau, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen zich kunnen ontwikkelen als marktleider in hun sector of in hun regio's. De Groep heeft momenteel drie activiteiten die opgebouwd werden rond sterke merken:

  • D'Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de grootste autoverdeler in België, met een marktaandeel van ongeveer 21% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,4 miljard EUR en 113,0 miljoen EUR in 2018.
  • Belron (voor 54,10% eigendom) streeft een duidelijke doelstelling na: “het verschil maken door de problemen van klanten met veel zorg op te lossen”. Belron is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. De onderneming is actief in 35 landen, via volle dochterondernemingen en franchises, met marktleidende merken – zoals Carglass®, Safelite® en Autoglass®. Daarnaast beheert Belron voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeringsklanten. De onderneming breidde haar diensten ook uit tot de sector van de herstelling en vervanging van voertuig- en woningschade. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,8 miljard EUR en 225,7 miljoen EUR in het boekjaar 2018.
  • Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 115 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 174,1 miljoen EUR en 28,6 miljoen EUR in 2018. 


Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy