Diep ademhalen: vanaf nu een actievekoolfilter voor het interieur in alle Volkswagen-modellen

Diep ademhalen: vanaf nu een actievekoolfilter voor het interieur in alle Volkswagen-modellen

  • De actievekoolfilter waarmee alle Volkswagen-modellen standaard uitgerust worden zorgt voor zuivere lucht in het interieur en verlaagt het stikstofdioxideniveau (NO2)
  • Pollen, schimmelsporen en fijn stof worden bijna volledig weggefilterd

 

Volkswagen rust zijn volledige gamma sinds kort standaard uit met een actievekoolfilter. Deze filtertechnologie wordt al lang aangeboden in de optionele Air Care Climatronic, die pollen, bacteriën, schimmelsporen en fijn stof filtert, voordat ze in het ventilatiesysteem van het interieur terechtkomen. De actievekoolfilter zuivert ook schadelijke gassen zoals stikstofdioxide, waardoor de lucht in het interieur schoner en minder vervuild is.

 

Hoewel de vervuiling die veroorzaakt wordt door de mobiliteit en het transport gestaag afneemt, speelt de luchtkwaliteit in het interieur van voertuigen een belangrijke rol op het vlak van gezondheid en welzijn.

Een van de belangrijkste voordelen van de actievekoolfilter voor het interieur is dat hij ook zeer efficiënt is tegen stikstofdioxide (NO2). Dit schadelijke gas behoort tot de groep van de gasvormige stikstofoxiden (ook stikstofoxiden of NOx genaamd) die ontstaan tijdens het verbrandingsproces. Het stikstofoxidegehalte is het belangrijkste evaluatiecriterium voor de luchtkwaliteit. De actievekoolfilter kan de NO2-concentratie verminderen, waardoor ritten aangenamer worden.

Volkswagen biedt al airconditioningsystemen aan op een groot aantal modellen. Het luchtzuiveringssysteem Air Care Climatronic doet bijvoorbeeld een beroep op een luchtkwaliteitssensor die efficiënter is dan een conventionele filter, omdat hij gebruikmaakt van actieve kool en een antiallergene laag. Deze laag verwijdert zelfs de kleinste allergenen. Wanneer de Air Care-functie geactiveerd wordt in het airconditioningmenu, wordt de luchtrecirculatie ingeschakeld en wordt de lucht in het interieur gezuiverd dankzij het filtersysteem. Indien nodig wordt de gezuiverde lucht in het interieur gemengd met frisse lucht, om zo de luchtkwaliteit op een constant niveau te houden. Bovendien registreert de luchtkwaliteitssensor voortdurend of het gehalte van bepaalde vervuilende stoffen in de lucht buiten de auto niet te groot wordt. Indien nodig wordt de luchtrecirculatie uitgeschakeld.

Voortaan zal elk Volkswagen-model standaard uitgerust zijn met deze actievekoolfilter. Klanten die een voertuig kochten dat niet beschikt over het Climatronic-systeem, zullen er bijgevolg ook de voordelen van kunnen ondervinden. Het Climatronic-systeem blijft uiteraard steeds beschikbaar. Bovendien kan het gros van de oude voertuigen ook uitgerust worden met de nieuwe actievekoolfilter met antiallergene laag.

Over Volkswagen Belgium

Press room Volkswagen Import (België) voorbehouden voor journalisten

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden. Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten.


D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen op internationaal niveau, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen zich kunnen ontwikkelen als marktleider in hun sector of in hun regio's. De Groep heeft momenteel drie activiteiten die opgebouwd werden rond sterke merken:

  • D'Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de grootste autoverdeler in België, met een marktaandeel van ongeveer 21% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,4 miljard EUR en 113,0 miljoen EUR in 2018.
  • Belron (voor 54,10% eigendom) streeft een duidelijke doelstelling na: “het verschil maken door de problemen van klanten met veel zorg op te lossen”. Belron is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. De onderneming is actief in 35 landen, via volle dochterondernemingen en franchises, met marktleidende merken – zoals Carglass®, Safelite® en Autoglass®. Daarnaast beheert Belron voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeringsklanten. De onderneming breidde haar diensten ook uit tot de sector van de herstelling en vervanging van voertuig- en woningschade. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,8 miljard EUR en 225,7 miljoen EUR in het boekjaar 2018.
  • Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 115 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 174,1 miljoen EUR en 28,6 miljoen EUR in 2018. 


Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy