Volkswagen schiet goed op met reorganisatie (update)

Volkswagen schiet goed op met reorganisatie (update)

 

 

  • Merkdirecteur Diess: "We streven een leidersrol na.”
  • Grootste modeloffensief in de geschiedenis van het merk is gestart
  • Goed eerste kwartaal van 2017 geeft goede vooruitzichten voor het hele jaar
  • Toekomstpact: snelle implementatie van de maatregelen
  • SUV-offensief en e-mobiliteit verder doorgedreven
  • Herstructureringsprogramma in de regio's heeft effect

Het merk Volkswagen schiet goed op met de implementatie van de strategie ‘Transform 2025+’, die in november werd voorgesteld, en met de versterking van de rentabiliteit in de operationele business. Dit jaar verwacht het bestuur van het merk meer vooruitgang op strategisch vlak en een verbetering van de financiële resultaten na een sterk eerste kwartaal. De voorzitter van de raad van bestuur van het merk, Dr. Herbert Diess, zei daarover in Wolfsburg tijdens de jaarvergadering van het merk Volkswagen: “2016 was voor het merk Volkswagen een beslissend jaar.  Het was een transformatiejaar dat het begin van een nieuwe fase van onze onderneming markeert. We hebben ons intensief beziggehouden met de dieselcrisis. We hebben een keerpunt in de operationele business op gang gebracht. Bovendien hebben we werk gemaakt van de strategische reorganisatie van ons merk. Onze ambitie is duidelijk: wij willen Volkswagen klaarmaken voor de toekomst en tegen 2025 een leidersrol opnemen in de tegen dan veranderde automobielindustrie.”

Volkswagen plant op basis van de strategie ‘Transform 2025+’ een reorganisatie in drie fasen: het merk wil tegen 2020 zijn corebusiness grondig hervormen en tegen 2025 wereldmarktleider zijn op het vlak van elektromobiliteit. Vanaf 2025 ligt de focus op nieuwe mobiliteitsoplossingen en businessmodellen om de transformatie van de sector actief mee vorm te geven.

Bij de implementatie van de strategie zijn er op alle gebieden al zichtbare resultaten. Zo heeft Volkswagen ambitieuze doelen en maatregelen bepaald in het kader van het toekomstpact dat in de herfst werd gesloten. Daartoe behoren een efficiëntieverhoging in de aanloopperiodes, verminderde werktijden door een beter gebruik van de installaties en verbeterde processen. Cruciale beslissingen garanderen de toekomst van de Duitse sites op lange termijn: zo zal vanaf 2018 een nieuw model van een zustermerk in Wolfsburg vervaardigd worden. Voor Emden is een vierde model in ontwikkeling. Bovendien staat in Salzgitter, de vestiging voor onderdelen, het ‘Center of Excellence’ in voor de ontwikkeling, inkoop en kwaliteitscontrole van batterijcellen en -modules. De pilootproductie wordt er momenteel voorbereid.

Het SUV-offensief als sleutelelement van de productstrategie kende een succesvolle start. Volkswagen zal zich in dit segment duidelijk versterken en tegen 2020 het wereldwijde modellengamma van twee naar 19 SUV’s uitbreiden. Met de Atlas, Teramont en Tiguan Allspace werden onlangs al drie nieuwe SUV's gelanceerd.

Volkswagen boekt eveneens vooruitgang met de herstructurering van de regio's. Het wezenlijke herstructureringsprogramma heeft al effect: in het eerste kwartaal kende Volkswagen in Noord- en Zuid-Amerika en in Rusland een bovengemiddelde groei en veroverde het extra marktaandeel. Bijzonder positief is dat Volkswagen in de VS het aantal leveringen met 10 procent heeft verhoogd en daarmee in slechts anderhalf jaar ongeveer weer het niveau van voor de crisis bereikt. Net als de modellen staan ook de regio's sinds begin dit jaar in voor hun eigen business – een centraal element in het voornemen om de organisatie wendbaarder, sneller en performanter te maken. De positieve effecten van die autonomie zijn al goed waarneembaar: de regio's nemen sneller beslissingen en staan dichter bij de markt en de klanten.

Ook het elektrische offensief van Volkswagen schiet goed op. De nieuwe e-Golf met een rijbereik tot 300 km combineert nu al dagelijkse bruikbaarheid met andere voordelen voor de klant. Bovendien gaf Volkswagen met de I.D., de I.D. BUZZ en de I.D. CROZZ een concrete vooruitblik op de toekomst van elektromobiliteit. De I.D.-familie, gebaseerd op een nieuwe elektro-architectuur, zal de technologische en economische basis vormen voor het grootste deel van de elektrische auto's van de groep.

Sterk eerste kwartaal 2017 op het vlak van leveringen, omzet en winstmarge

Dat het merk Volkswagen op de juiste weg is, tonen ook de actuele bedrijfsresultaten. Voor het eerste kwartaal van 2017 brengt Volkswagen bovendien voor de eerste keer verslag uit in een nieuwe structuur: tot nu toe bevatten de cijfers vanwege de consolidering van multimerkinvoerders en handelsvennootschappen ook het aantal leveringen en de omzet van andere merken van de groep. Die zullen in de toekomst op groepsniveau verwerkt worden, net zoals de omzet uit enkele dienstverleningsmaatschappijen die niet uitsluitend voor het merk werken.

Voor 2016 zou dit in de nieuwe structuur een omzet van ongeveer 74 miljard euro opleveren in plaats van de opgetekende 106 miljard euro. Het operationele resultaat zou uitkomen op 1,6 miljard euro in plaats van 1,9 miljard euro en de winstmarge op 2,1 procent in plaats van 1,8 procent. “Deze structurele aanpassing verhoogt de transparantie en vereenvoudigt de vergelijking van de financiële resultaten met die van concurrenten en bevordert de focus van het management op de essentiële kerntaken bij het merk”, zegt financieel directeur Dr. Arno Antlitz.

Volkswagen kende in 2017 een duidelijk betere start dan in de twee voorgaande jaren: met 862.000 geleverde voertuigen bedroeg de omzet 19,0 miljard euro en het operationele resultaat steeg tot bijna 0,9 miljard euro. De operationele winstmarge bereikte 4,6 procent. Factoren met een positieve impact zijn de ontwikkeling van de volumes, positieve prijs- en mixeffecten, de verminderde inzet van verkoopsondersteuning, wisselkoerseffecten en voelbaar lagere product- en vaste kosten.

“Door een consistente kostenbeheersing zijn we er in het eerste kwartaal van 2017 in geslaagd om de vaste kosten ongeveer op het lage niveau van vorig jaar te behouden – en dat ondanks het geplande SUV-offensief en voorbereidende investeringen voor onze elektrische architectuur en ons digitaal ecosysteem”, zegt Antlitz.

Vooruitblik 2017: hogere rentabiliteit

Voor het hele jaar 2017 verwacht Volkswagen dat de positieve ontwikkeling van de business in het eerste kwartaal zich zal voortzetten. De omzet zou zo'n 10 procent hoger moeten liggen dan vorige jaar en de operationele winstmarge voor het volledige jaar zou aan de bovengrens tussen 2,5 en 3,5 procent liggen. Antlitz: “Daarmee zijn we op de goede weg om onze margedoelstellingen op middellange en lange termijn van minstens 4 procent tegen 2020 en 6 procent tegen 2025 te bereiken. We zullen deze winstdoelstellingen kritisch blijven bekijken en indien nodig verhogen zodra wij vaststellen dat het bereikte doel duurzaam aanhoudt. Tot dan concentreren wij ons op de consequente implementatie van het toekomstpact en onze strategie ‘Transform 2025+’.”

Versnelde implementatie van de strategie

Bij de verdere implementatie van de strategie wil Volkswagen in de loop van het jaar op de eerdere successen voortbouwen. “Het goede eerste kwartaal geeft ons goede vooruitzichten voor de komende maanden.” Het is echter ook duidelijk dat het komende jaar niet vanzelfsprekend wordt. Het is essentieel dat wij de ingeslagen weg consistent voortzetten en onze taken verder uitvoeren”, aldus merkdirecteur Diess.

De focus zal in de loop van het jaar ook liggen op de versterking van het concurrentievermogen. Zo moet de productiviteit dit en volgend jaar met 7,5 procent worden verhoogd. Een verbetering van de aanloopperiodes, een betere kostenbeheersing en het voortgezette product- en rentabiliteitsoffensief in de regio's dragen evenzeer bij aan de concurrentiekracht van het merk. In Noord-Amerika komen tot 2020 elk jaar twee nieuwe modellen op de markt. Het verlies in de regio zal dit jaar al duidelijk verminderd worden. De rentabiliteitsdrempel zou tegen 2020 gehaald worden. Deze streefdatum geldt ook voor alle overige regio's die vandaag nog niet winstgevend zijn. In Zuid-Amerika zet Volkswagen het herstructureringsprogramma voort en verjongt en vergroot het zijn productportfolio. In China komt het erop aan het marktleiderschap te verdedigen met o.a. negen extra modellen tegen 2018. Het accent zal daarbij op de lokaal geproduceerde ‘New Energy'-voertuigen liggen.

Over alle regio's heen heeft Volkswagen het tot nu toe grootste productoffensief gestart en wil daarmee marktaandeel stabiliseren en terugwinnen. Alleen al in 2017 worden tien nieuwe modellen gelanceerd, waarvan vijf echte nieuwigheden zonder voorganger. Tegen het einde van 2018 worden wereldwijd zeven nieuwe SUV's gelanceerd. Onder andere de T-Roc zal een belangrijke bijdrage leveren om het volume en het resultaat te doen toenemen.

Volkswagen zal ook zijn elektrische offensief intensief voortzetten. De ambitie op lange termijn is duidelijk: tegen 2025 wil Volkswagen wereldmarktleider op het vlak van elektromobiliteit zijn en 1 miljoen elektrische auto's per jaar verkopen. De nieuwe I.D.-familie zal de kern van deze strategie vormen. Ze zal in eerste instantie uit vier modellen bestaan en vanaf 2020 op de markt komen. De I.D. zal als eerste elektrische auto in Zwickau geproduceerd worden.

Op het vlak van digitalisering drijft Volkswagen eveneens het tempo op. Dit jaar brengt Volkswagen de nieuwe generatie van Car-Net op de markt en lanceert het de eerste mobiliteitsdiensten. Bovendien kunnen klanten van Volkswagen hun voertuig binnenkort ook in naplaatsing 'connecteren'.

“Volkswagen boekt succes met de reorganisatie. Dat toont het eerste kwartaal van 2017. Ondanks aanzienlijke risico's zijn we optimistisch dat we de positieve ontwikkeling van het merk kunnen voortzetten, ons ambitieuze plan kunnen aanhouden en ook onze financiële doelstellingen kunnen bereiken”, vatte merkdirecteur Diess samen.

Update van dieselvoertuigen verloopt zoals gepland

Een ander belangrijk punt dit jaar is de update van de dieselvoertuigen. Volkswagen ligt daarbij op schema. In Europa kreeg al meer dan de helft van de voertuigen de vereiste software-update, in Duitsland is dat bijna drie vierde. Zo werden intussen meer dan 2,6 miljoen voertuigen van een update voorzien. Tegen het einde van het jaar zouden in Europa alle voertuigen van het merk Volkswagen geüpdatet zijn.

 

Over Volkswagen Belgium

  

Press room Volkswagen Import (België) voorbehouden voor journalisten

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden. Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten.

 

PROFIEL VAN DE GROEP:

D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen hun positie kunnen ontwikkelen in hun sector of in hun regio's. 

 

De Groep heeft momenteel de volgende activiteiten:

- D'Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het heeft een marktaandeel van ongeveer 22% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. Het businessmodel evolueert om de burgers verantwoordelijke en innovatieve mobiliteit aan te bieden. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,6 miljard EUR en 119,0 miljoen EUR in 2019.

- Belron (54,85% van de stemrechten) streeft een duidelijke doelstelling na: “het verschil maken door de problemen van klanten met veel zorg op te lossen”. Belron is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. De onderneming is actief in 39 landen, via volle dochterondernemingen en franchises, met marktleidende merken – zoals Carglass®, Safelite® en Autoglass®. Daarnaast beheert Belron voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeraars. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 4,2 miljard EUR en 400,5 miljoen EUR in het boekjaar 2019.

- Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 100 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 163,9 miljoen EUR en 18,6 miljoen EUR in 2019.

- D’Ieteren Immo (100%) bundelt de vastgoedactiviteiten van de groep D’Ieteren in België. De onderneming heeft ongeveer 30 sites die in 2018 een netto huurinkomsten van 19,7 miljoen EUR gegenereerd hebben. Ze voert ook investeringsprojecten uit en studies met het oog op de opwaardering van sites.  Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy