NEW AUTO: Volkswagen-groep boort nieuwe waardecreërende activiteiten aan voor emissievrije en autonome mobiliteit van de toekomst

NEW AUTO: Volkswagen-groep boort nieuwe waardecreërende activiteiten aan voor emissievrije en autonome mobiliteit van de toekomst

  • Volkswagen-groep presenteert NEW AUTO-strategie tot 2030
  • Combinatie van sterke merken, schaalbare technologieplatformen en nieuw dienstenaanbod moet leiden tot synergieën, extra omzet en nieuwe winstbronnen
  • Ambitieniveau voor return on sales in 2025 verhoogd van 7-8 procent naar 8-9 procent als basis voor volgende planningsronde
  • Overeenkomst met Gotion High-Tech ondertekend om de productie van batterijcellen in Duitsland te industrialiseren; Spanje bevestigd als optie voor derde gigafabriek
  • CEO Herbert Diess: "De automobiel en de individuele mobiliteit gaan een schitterende toekomst tegemoet. Met haar innovatieve merken en ultramoderne platformen bereidt de Volkswagen-groep zich voor op een leidende rol in de nieuwe mobiliteitswereld."

 

Volkswagen heeft zijn plan voorgesteld om de groep om te vormen tot een softwaregedreven mobiliteitsbedrijf. Centraal staan de sterke merken van de groep en haar wereldwijde technologieplatformen, die synergieën en schaalvergroting mogelijk maken en nieuwe ‘profit pools’ aanboren. "We hebben onszelf het strategische doel gesteld om wereldwijd marktleider te worden op het gebied van elektrische voertuigen, en we zijn goed op weg. Nu leggen we nieuwe parameters vast", zei CEO Herbert Diess bij de voorstelling van NEW AUTO, de bedrijfsstrategie tot 2030. "Op basis van software is de volgende, veel radicalere verandering de overgang naar veel veiligere, slimmere en uiteindelijk autonome voertuigen. Voor ons betekent dit dat technologie, snelheid en schaalvergroting een centralere rol zullen spelen dan vandaag. De auto heeft een schitterende toekomst!"

 

De Volkswagen-groep stelt nieuwe prioriteiten om de kansen te benutten die het tijdperk van de elektrische en digitale mobiliteit te bieden heeft. Duurzaamheid en decarbonisering vormen een wezenlijk onderdeel van de nieuwe strategie. In vergelijking met 2018 wil de groep tegen 2030 haar koolstofvoetafdruk per auto over de hele levenscyclus met 30 procent verminderen, in overeenstemming met het Akkoord van Parijs. In dezelfde periode zal het aandeel van de verkoop van elektrische voertuigen naar verwachting stijgen tot ongeveer 50 procent. Tegen 2040 moet bijna 100 procent van de nieuwe voertuigen van de groep op de belangrijkste markten emissievrij zijn. Uiterlijk in 2050 wil de groep volledig klimaatneutraal zijn.

 

Volkswagen verwacht een geleidelijke verschuiving van de inkomsten- en winstbronnen: eerst van auto's met verbrandingsmotoren (ICE's) naar batterij-elektrische voertuigen (BEV's) en later meer naar software en diensten. Deze trend zal nog worden versneld door autonoom rijden. Verwacht wordt dat de ICE-markt in de komende tien jaar met meer dan 20 procent zal krimpen. Tegelijkertijd zal de verkoop van elektrische voertuigen snel groeien en zullen de voertuigen met verbrandingsmotor als toonaangevende technologie worden ingehaald. Met een geschatte 1,2 biljoen euro zou de aan software gerelateerde verkoop tegen 2030 goed kunnen zijn voor ongeveer een derde van de totale mobiliteitsmarkt, naast de verwachte activiteiten met BEV's en ICE's. Het is niet ondenkbaar dat die tegen die tijd ruimschoots zou verdubbelen, van ongeveer twee biljoen euro nu tot naar verwachting vijf biljoen euro. Verwacht wordt ook dat individuele mobiliteit in 2030 goed zal zijn voor ongeveer 85 procent van deze markt en van de activiteiten van Volkswagen.

 

De huidige robuuste ICE-activiteiten met hoge marges en sterke kasstromen zullen de overgang naar BEV's financieren en versnellen. Een consequente opmars van elektrische mobiliteit, gedreven door synergieën uit lagere batterij- en fabriekskosten en schaalvergroting, zal de BEV-marges verbeteren. Deze ontwikkeling zal waarschijnlijk worden versterkt door stijgende CO2/Euro7-kosten en fiscale nadelen, die in toenemende mate op de ICE-marges zullen drukken. In het algemeen is te verwachten dat de marges van deze twee technologieën in de komende twee tot drie jaar op een vergelijkbaar niveau zullen komen.

 

De nieuwe strategie wordt ook weerspiegeld in een hoger ambitieniveau voor het operationele verkooprendement van de Volkswagen-groep in 2025: als basis voor planningsronde 70 in november aanstaande heeft de groep de oorspronkelijke vork verhoogd van 7-8 procent tot nu 8-9 procent.

 

"Ons doel is om toonaangevende platformen te creëren voor onze sterke merken. Zo kunnen wij meer schaalvergroting doorvoeren en in de toekomst nog meer synergieën realiseren", aldus CFO Arno Antlitz. "We zullen onze BEV-platformen opschalen, we willen een toonaangevende softwarestack voor de auto-industrie ontwikkelen. En we zullen blijven investeren in autonoom rijden en mobiliteitsdiensten. Tijdens deze overgang zullen onze robuuste ICE-activiteiten helpen om de winst en kasstromen te genereren die nodig zijn om dit mogelijk te maken."

 

Volkswagen heeft van 2021 tot 2025 al 73 miljard euro uitgetrokken voor toekomstgerichte technologieën, wat neerkomt op 50 procent van de totale investeringen. Het aandeel van de investeringen in elektrificatie en digitalisering moet in de toekomst verder worden verhoogd. Bovendien zal de groep haar efficiëntie nog opdrijven en ligt ze op schema wat betreft het voor de komende twee jaar vastgelegde programma om de vaste kosten met 5 procent te verminderen. Daarnaast heeft Volkswagen zich ook voorgenomen om de materiaalkosten met nog eens 7 procent te verlagen en zijn ICE-activiteiten te optimaliseren met minder modellen, een beperkter ICE-aandrijvingsaanbod en een betere prijsmix.

 

Weergaloos platformmodel om toekomstgerichte technologieën op te schalen

 

De totaalaanpak voor de vier grote technologieplatformen zal de Volkswagen-groep in staat stellen om ongekende synergieën tot stand te brengen met alle merken van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen, en tot op zekere hoogte ook met het vrachtwagensegment. Deze synergieën omvatten talrijke domeinen: van een universele BEV-productarchitectuur, over het wereldwijde softwareplatform van CARIAD en een eigen uitgebreide cel- en batterijproductie, tot een mobiliteitsplatform dat naadloos een brede waaier van diensten bundelt.

 

Mechatronica: wegbereider voor een groeiende portefeuille van softwarediensten

 

Met het SSP (Scalable Systems Platform), Volkswagens mechatronicaplatform van de volgende generatie, zal de complexiteit geleidelijk afnemen. Als opvolger van het MQB, MSB, MLB, MEB én PPE zal het SSP de consolidatie van de huidige platformen versnellen: na een eerste evolutie van drie ICE-platformen naar twee BEV-platformen zal uiteindelijk één uniforme architectuur voor de volledige productportefeuille gecreëerd worden. Vanaf 2026 wil de groep de productie van volledig elektrische voertuigen op het SSP opstarten. Deze volgende generatie van voertuigen zal volledig elektrisch, volledig digitaal en in hoge mate schaalbaar zijn. Over de hele levensduur zijn meer dan 40 miljoen voertuigen gepland op het nieuwe mechatronicaplatform. Net zoals het MEB zal ook het SSP toegankelijk zijn voor andere autoconstructeurs.

 

Om haar competenties op het vlak van mechatronica te verbeteren en te versnellen zal de groep ongeveer 800 miljoen euro investeren in een nieuw Technisch Ontwikkelingscentrum in Wolfsburg, waar het hart van het SSP en zijn modules zullen ontstaan.

Markus Duesmann, CEO van Audi, verklaarde: "De invoering van het SSP betekent dat wij onze troeven op het gebied van platformbeheer uitspelen en voortbouwen op onze capaciteiten om in alle segmenten en merken maximale synergieën te realiseren. Op lange termijn zal ons SSP de complexiteit in de mechatronica aanzienlijk beperken. Het is niet alleen een essentiële voorwaarde om de capex-, O&O- en eenheidskosten in vergelijking met het MEB en PPE te verlagen, zodat de groep haar financiële doelstellingen kan bereiken. Bovenal is het een wegbereider om toekomstige uitdagingen in de voertuigontwikkeling met succes aan te gaan, aangezien auto's steeds meer softwaregeoriënteerd worden."

 

Software: naadloos, wereldwijd softwareplatform maakt intelligent en autonoom rijden mogelijk

 

Software zal de naadloze integratie van NEW AUTO in het digitale leven van de klanten mogelijk maken en nog grotere schaalvoordelen opleveren. De automotive software-eenheid CARIAD van de Volkswagen-groep beoogt om tegen 2025 het toonaangevende softwareplatform te ontwikkelen als ruggengraat voor alle voertuigen van de groep. Momenteel werkt CARIAD aan drie softwareplatforms. Het eerste softwareplatform 1.1 (E³ 1.1) maakt upgrades en over-the-air updates mogelijk voor de MEB-productportefeuille, zoals voor de Volkswagen ID.4, de ŠKODA ENYAQ of de CUPRA BORN. In 2023 zal CARIAD het premium softwareplatform 1.2 (E³ 1.2) opstarten: het biedt een brede waaier aan functies, waaronder een nieuw, uniform infotainmentsysteem en over-the-air updates voor voertuigen van Audi en Porsche. In 2025 zal CARIAD dan een nieuw uniform en schaalbaar softwareplatform en een elektronische end-to-end architectuur introduceren: softwarestack 2.0 (E³ 2.0) zal een uniform besturingssysteem omvatten voor de voertuigen van alle merken van de groep. Een ander belangrijk kenmerk zal de niveau 4-capaciteit zijn, waardoor de klant het rijden volledig aan de auto kan overlaten.

 

Dirk Hilgenberg, CEO van CARIAD: "Software speelt de beslissende rol in de transformatie van een pure autoconstructeur naar een geïntegreerd mobiliteitsbedrijf. Tegen 2030 kan software – op basis van autonoom rijden – een belangrijke bron van inkomsten worden in onze sector." Het nieuwe uniforme 2.0-platform voor geïntegreerde connectiviteit en software, dat met het SSP in de hele groep wordt uitgerold, effent het pad voor een totaal nieuw digitaal ecosysteem en dus ook voor nieuwe, op data gebaseerde bedrijfsmodellen.

 

De vloot van de groep kan continu geüpdatet worden met nieuwe functies en diensten die exact zijn afgestemd op de mobiliteitsbehoeften van de gebruikers. De basis hiervoor is een omvangrijke pool van realtime data van de volledig geconnecteerde, autonome voertuigen. Dit zogenaamde ‘big loop’-proces voor miljoenen voertuigen zal de levenscyclus van het product aanzienlijk verlengen. Tegen 2030 zullen tot 40 miljoen voertuigen van alle merken van de groep gebaseerd zijn op de softwareplatforms van de groep.

 

Batterij & opladen: infrastructuur als sleutel tot het maximaliseren van het potentieel van NEW AUTO

 

Eigen batterijtechnologie, oplaadinfrastructuur en energiediensten zijn belangrijke succesfactoren in de nieuwe mobiliteitswereld. Daarom zal energie tegen 2030 een kerncompetentie zijn van de Volkswagen-groep, met de twee pijlers ‘Batterijcel en -systeem’ en ‘Laden en Energie’ onder de vleugels van de nieuwe bedrijfstak ‘Technologie’.

 

De Volkswagen-groep is van plan om een door zichzelf gecontroleerde toeleveringsketen voor batterijen op te bouwen door nieuwe partnerschappen aan te gaan en alle deelgebieden te bestrijken, van grondstoffen tot recycling. Het doel: een gesloten kringloop in de waardeketen als de meest duurzame en kosteneffectieve manier om batterijen te produceren.

 

Om dit doel te bereiken breidt de Volkswagen-groep haar expertise op het gebied van batterijen uit en beperkt ze de complexiteit. Daartoe introduceert de onderneming een eenheidscel, met een kostenreductiepotentieel tot 50 procent en tegelijk met tot 80 procent ‘use cases’ in de groep tegen 2030. Zes gigafabrieken in Europa met een gezamenlijke capaciteit van 240 gigawattuur tegen 2030 moeten de bevoorrading van batterijen verzekeren.

 

De eerste site in Skellefteå, in Zweden, zal worden geëxploiteerd door Northvolt AB. De Volkswagen-groep heeft recent nog eens 500 miljoen euro geïnvesteerd in haar premium celpartner en werkt samen met Northvolt aan een productiestart in 2023.

 

Voor de tweede fabriek in Salzgitter heeft de groep gisteren een overeenkomst getekend met de Chinese celspecialist Gotion High-Tech als technologiepartner voor een productiestart in 2025. Beide partners zullen samen het volumesegment van de eenheidscel in de Duitse fabriek ontwikkelen en industrialiseren.

 

Als derde locatie wil de Volkswagen-groep van Spanje een strategische pijler van haar elektro-offensief maken, waarbij ze overweegt om de volledige waardeketen van elektrische auto's in dit land te vestigen. Als onderdeel van een groter transformatieprogramma zou een dergelijke lokalisering de bevoorrading voor de geplande BEV-productie in Spanje verzekeren. Zo onderzoekt de Volkswagen-groep momenteel samen met een strategische partner de mogelijkheid om een gigafabriek op te richten. In de laatste ontwikkelingsfase, aan het eind van dit decennium, zou de fabriek over een jaarlijkse capaciteit van 40 gigawattuur kunnen beschikken. Daarnaast is het de bedoeling om vanaf 2025 ook de zogenaamde Small BEV Family van de groep in Spanje te produceren. De uiteindelijke beslissing hangt af van de algemene randvoorwaarden en de overheidssteun.

 

Bovendien wil de groep als een onestopshop haar klanten een totaaloplossing aanbieden, gaande van de producten die nodig zijn voor het oplaadproces tot de diensten voor energiebeheer. Op die manier zal Volkswagen uiteindelijk een volledig energie-ecosysteem uitbouwen rond het voertuig en de oplaadinfrastructuur, waardoor de klant gemakkelijk kan opladen en nog meer commerciële perspectieven worden geboden voor het bedrijf. Deze technologieën en diensten zullen een kerncompetentie van de groep worden.

 

Daarnaast zal de Volkswagen-groep de openbare oplaadinfrastructuur in Azië, Europa en Amerika verder uitbreiden, op basis van haar succesvolle initiatieven zoals CAMS in China of Electrify America in de VS.

 

Electrify America heeft vandaag bekendgemaakt dat het zijn huidige oplaadinfrastructuur in de VS en Canada tegen 2025 bijna zal verdubbelen tot een totaal van 1.800 snellaadstations en 10.000 geïnstalleerde oplaadpunten. De geplande uitbreiding zal resulteren in een ruimer gebruik van oplaadstations van 150 en 350 kilowatt – de hoogste snelheid die momenteel beschikbaar is – en zal ertoe bijdragen om het pad te effenen voor meer elektrische voertuigen in Noord-Amerika.

 

Tegelijkertijd is de groep nieuwe partnerschappen aangegaan met onder meer BP, Iberdrola en Enel om ervoor te zorgen dat Europese klanten gemakkelijk kunnen opladen. De Volkswagen-groep en Enel X hebben vandaag een nieuwe joint venture aangekondigd om het commerciële succes van elektrische voertuigen in Italië te bevorderen. De joint venture zal eigenaar en exploitant zijn van een nationale HPC-netwerkinfrastructuur (High Power Charging) met meer dan 3.000 oplaadpunten van elk maximaal 350 kilowatt.

 

In totaal zal de Volkswagen-groep 18.000 HPC-oplaadpunten creëren in Europa, 17.000 in China en 10.000 in de VS en Canada.

 

Thomas Schmall, CEO van Volkswagen Group Components, verklaarde: "Een door de Volkswagen-groep gecontroleerde toeleveringsketen voor batterijen zal ons in staat stellen om volledige controle te hebben over de grootste kostenpost, onze klanten de beste en meest duurzame batterijen aan te bieden en het succes van elektrische voertuigen op lange termijn te verzekeren. BEV's zullen uitgroeien tot mobiele powerbanks die via bidirectioneel opladen volledig in het energienet kunnen worden geïntegreerd. Hierdoor zullen we tegen 2030 extra inkomsten kunnen genereren op de energiemarkt."

 

Mobility Solutions: autonoom rijden wordt een gamechanger

 

Tegen 2030 zal de Volkswagen-groep ook systeemmogelijkheden voor autonome pendelvloten uitwerken, waarvan ze er een aantal zelf in bezit zal hebben, en zo haar aanbod van mobiliteitsdiensten en financiering aanzienlijk uitbreiden. MaaS (mobility as a service) en TaaS (transport as a service), volledig autonoom, zullen een essentieel onderdeel worden van NEW AUTO. De waardeketen bestaat uit vier bedrijfstakken: het systeem voor autonoom rijden, zijn integratie in het voertuig, het wagenparkbeheer en het mobiliteitsplatform.

 

De Volkswagen-groep is nu al koploper op het vlak van de ontwikkeling van een zelfrijdend systeem voor autonome shuttles, samen met haar strategische partner ARGO AI. Tegelijkertijd ontwikkelt CARIAD geautomatiseerde rijcapaciteiten van niveau 4 voor personenauto's. Op deze basis zou de Volkswagen-groep wereldwijd het grootste neurale netwerk van voertuigen op de weg kunnen creëren.

 

Volkswagen test momenteel al de eerste autonome bussen met proefprojecten in München en wil ook in andere grootsteden in Duitsland, China en de VS soortgelijke projecten opzetten. In 2025 wil de Volkswagen-groep haar eerste autonome mobiliteitsdienst in Europa aanbieden, kort daarna gevolgd door de VS. De winstbronnen die hiervan worden verwacht, zijn veelbelovend: tegen 2030 zal de totale markt voor mobiliteit als dienst alleen al in de vijf grootste Europese markten naar verwachting 70 miljard Amerikaanse dollar bedragen.

 

In de komende jaren zal een platform alle mobiliteitsaanbiedingen van de groep en haar merken bundelen en Volkswagen in staat stellen om een aanzienlijk marktaandeel en extra inkomstenstromen te ontwikkelen. Een wagenpark dat alle verschillende diensten bestrijkt, van verhuur en abonnementen tot autodelen en ride hailing, zal een grote beschikbaarheid, benutting en rentabiliteit verzekeren.

 

Christian Senger, CTO van Volkswagen Commercial Vehicles, zegt: "Tegen het einde van het decennium zal autonoom rijden de wereld van de mobiliteit volledig veranderen. Samen met ARGO AI ontwikkelen wij een zelfrijdend systeem dat toonaangevend is in de sector en ons in staat zal stellen om volledig nieuwe mobiliteitsdiensten en autonome vervoersdiensten aan te bieden. De Volkswagen-groep streeft ernaar om in deze belangrijke toekomstgerichte activiteit een groot marktaandeel te verwerven en extra inkomstenbronnen aan te boren."

 

Christian Dahlheim, hoofd van Volkswagen Group Sales, zegt: "De Volkswagen-groep streeft naar een sterk concurrentievoordeel op het gebied van mobiliteitsoplossingen. Wij zullen in staat zijn om onze diensten rechtstreeks aan onze klanten aan te bieden of naargelang van de specifieke situatie op elke markt samen te werken met sterke partners. Een wagenpark voor alle diensten stelt ons in staat om zeer efficiënt te werken. Bovendien zal ons toekomstige mobiliteitsplatform alle mobiliteitsaanbiedingen van de groep en onze merken bundelen om de klant maximaal comfort te bieden."

 

Europa, China en de VS blijven de prioritaire gebieden van de groep

 

Uitgaande van een sterke basis in de twee thuismarkten van Volkswagen, Europa en China, wordt Noord-Amerika het belangrijkste focusgebied van de groep om haar marktaandeel verder uit te breiden.

 

China, waar de Volkswagen-groep als langjarig marktleider een hoge rentabiliteit geniet, speelt een beslissende rol voor het succes van de NEW AUTO-strategie. Met de ID.4, de ID.6 en de aankomende ID.3 rolt Volkswagen – samen met zijn partners – zijn elektrische productportefeuille snel uit en maakt het van zijn nieuwe NEV-joint venture Volkswagen Anhui de lokale draaischijf voor het SSP. Dit omvat ook een nieuw centrum voor onderzoek en ontwikkeling, dat momenteel in aanbouw is. De groep zal haar activiteiten in China blijven versterken en doelgericht uitbreiden met zowel lokale vaardigheden als capaciteiten. Vandaag al werken ongeveer 1.000 software-ingenieurs voor CARIAD in China.

 

In de VS is er voor Volkswagen nooit een beter moment geweest om zijn marktaandeel aanzienlijk uit te breiden. "Het elektrificatieplan van de regering-Biden biedt ons een unieke gelegenheid om vanuit een betere positie te starten dan de concurrentie, aangezien we in de hele VS een open oplaadnetwerk hebben uitgebouwd en in Chattanooga al hebben geïnvesteerd in de overgang naar BEV's", aldus Herbert Diess. Volkswagen brengt in de VS een breed scala van uiterst aantrekkelijke, op de markt afgestemde BEV’s in het straatbeeld, zoals de succesvolle ID.4 of de iconische ID.Buzz. Op basis hiervan is Volkswagen goed gepositioneerd om uitzonderlijk te profiteren van de toekomstige groei van een steeds meer geëlektrificeerde markt.

 

 

Transformatieprogramma in uitvoering over de hele groep

 

Met ongeveer de helft van haar 660.000 werknemers die nu in de traditionele autoproductie werken, zal de Volkswagen-groep in de komende tien jaar een omvangrijk transformatieprogramma doorvoeren. Om ervoor te zorgen dat de werknemers op verantwoorde wijze doorheen de transitie worden begeleid, werkt de raad van bestuur hierbij nauw samen met de ondernemingsraad. Zo worden onder meer uitgebreide middelen beschikbaar gesteld voor kwalificaties om op software gebaseerde bekwaamheden te verwerven. Volkswagen heeft zijn Duitse vestigingen al klaargemaakt voor de toekomst, door de onderdelenactiviteiten van de groep te transformeren en de fabriek in Zwickau om te vormen tot een hub voor e-mobiliteit. De groep plant soortgelijke transformaties voor de fabrieken van Emden en Hannover.

 

Over Volkswagen Belgium

  

Press room Volkswagen Import (België) voorbehouden voor journalisten

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden. Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten. Alle informatie betreffende de prijzen en uitrusting is louter indicatief. De informatie betreffende de Belgische markt kan u terugvinden op www.volkswagen.be. 
 

 

D'Ieteren Group:

Het is ons doel een familie van ondernemingen uit te bouwen die sectoren heruitvinden op zoek naar uitmuntendheid en betekenisvolle impact.

Meer informatie over de Groep D'Ieteren: https://www.dieterengroup.com/...

 

D'Ieteren:

Moving people forward

D’Ieteren speelt een hoofdrol in de maatschappelijke veranderingen die verband houden met uw mobiliteit. In een wereld in volle verandering bereiden wij de toekomst voor. De mobiliteit van morgen moet voor iedereen vlot en duurzaam zijn.

Al  meer dan 215 jaar investeert D’Ieteren, familiale en maatschappelijk betrokken onderneming, onophoudelijk in het onderzoek naar en de uitwerking van geschikte oplossingen om de mobiliteit van eenieder aan te passen aan de dagelijkse realiteit.

Meer informatie over D'Ieteren Automotive: https://www.dieteren.be/nl/

 

© 2021 D'Ieteren Automotive SA/NV.

Alle rechten voorbehouden - Wettelijke bepalingen https://www.dieteren.be/media/rx0pzkmh/wettelijke-informatie.pdf