Digitale transformatie: Volkswagen schakelt een versnelling hoger

Digitale transformatie: Volkswagen schakelt een versnelling hoger

 

  • Versnelde bouw van concernwijd platform en digitale services voor Volkswagen We-ecosysteem
  • Digitaliseringsinvesteringen tot 3,5 miljard euro gepland tot 2025
  • Samenwerkingen en acquisities voor opbouw van softwarecompetentie op stapel
  • Doel: omschakeling van autobouwer naar mobiliteitsaanbieder met volledig geconnecteerde voertuigenvloot

Volkswagen in verandering: met eigen software-expertise en de slagkracht van externe partners wil het concern de bouw van zijn ecosysteem versnellen. Om die reden zal de auto zich ontwikkelen als het centrale knooppunt in het internet of things.

“We hebben een duidelijke visie: we blijven producent van velerlei hoogwaardige voertuigen. Maar in de toekomst zullen onze Volkswagens zich meer en meer ontwikkelen naar digitale ‘devices’ op wielen”, zegt Jürgen Stackmann, lid van de raad van bestuur van Volkswagen, op een persconferentie, in de gebouwen van het concern in Berlijn. “Onze klanten worden een deel van een ecosysteem dat we Volkswagen We zullen noemen. Het vervolledigt de Volkswagen-ervaring op wielen en introduceert de digitale leefwereld van onze klanten in de auto”, aldus Stackmann. Bovendien willen we door open interfaces ook derden aansporen om met eigen software deel te nemen aan het ontstaan van een sterke community.

 

Software in de auto wint aan belang

Software en de daarmee verbonden diensten zullen in de toekomst sterker tot de differentiëring van de auto leiden, beklemtoont Michael Jost, hoofd merk- en productstrategie Volkswagen. Jost: “Om deze ontwikkeling aan te pakken, moeten we de auto grotendeels opnieuw uitvinden.”

Daar hoort onder andere een herziene, uiterst eenvoudige IT-architectuur in de auto bij die vanaf 2020 zijn première in de I.D.-familie van elektrische auto's zal vieren. Deze IT-architectuur doet afstand van besturingssystemen met software die specifiek afkomstig is van de fabrikant, waarvan er vandaag tot zo’n 70 in het voertuig aanwezig zijn. In de plaats daarvan zal de intelligentie van het voertuig zich concentreren op enkele hostcomputers met uniforme programmeertalen. De software komt voortaan van een enkele leverancier: de klant zal de diensten op basis van het nieuwe automobiele besturingssysteem ‘vw.OS’ beleven. Jost: "Met deze scheiding van hard- en software beantwoorden we aan de voorwaarde voor continue updates en upgrades." Bovendien bereiken we daarmee een belangrijke fase op weg naar autonoom rijden.

 

2020 wordt keerpunt voor het merk Volkswagen

2020 wordt daarom een keerpunt voor het merk Volkswagen. Terwijl vandaag reeds ongeveer 1,5 miljoen voertuigen op het internet geraken zonder online verbinding dankzij de namontage van Volkswagen Connect, zal Volkswagen vanaf dan zijn gehele vloot connecteren. Elk jaar worden meer dan vijf miljoen nieuwe Volkswagens deel van het internet of things.

Om het ecosysteem zo open en toegankelijk mogelijk te houden, heeft Volkswagen zijn distributiemodel aangepast. De nieuwe dealerovereenkomsten maken het Volkswagen voor het eerst mogelijk om rechtstreeks met zijn klanten in contact te treden gedurende de hele levenscyclus van de auto. Op deze manier kunnen de klanten op maat worden bediend zonder dat ze naar de garage hoeven te komen.

 

Bouw van een concernwijd platform

Ruggengraat van het ecosysteem wordt het concernwijde One Digital Platform (ODP). Het is gebaseerd op cloudtechnologie en verbindt voertuig, klant en services. Via het ODP verbindt de nieuwe IT-architectuur van het voertuig met de diensten van Volkswagen of externe partners die in het ecosysteem van Volkswagen geïntegreerd worden.

“Volkswagen bouwt het toonaangevende ODP voor alle merken van het concern op. Bijkomend zetten we in op ondersteuning van buitenaf. De samenwerkingen die daaruit voortvloeien, zullen we in de nabije toekomst bekendmaken”, deelt Christoph Hartung, hoofd Digital & New Business/Mobility Services van de Volkswagen merken, mee.

 

Digitaliseringsinvesteringen van 3,5 miljard euro tot 2015

Met de strategie Transform 2025+ heeft het merk het grootste veranderingsproces uit haar geschiedenis in gang gezet. Tot 2025 wil ze een leidende rol in de nieuwe automobielindustrie spelen, innovatieve mobiliteitsoplossingen op touw zetten en zich ontwikkelen tot wereldmarktleider in de elektromobiliteit. Centraal staat de ontwikkeling van de autobouwer naar mobiliteitsaanbieder met geconnecteerde voertuigenvloot.

Zo’n 3,5 miljard euro plant Volkswagen in deze tijdspanne uit te geven voor zijn digitalisering en met digitale aanbiedingen en diensten wil het een miljardenomzet genereren.

Over Volkswagen Belgium

  

Press room Volkswagen Import (België) voorbehouden voor journalisten

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden. Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten. Alle informatie betreffende de prijzen en uitrusting is louter indicatief. De informatie betreffende de Belgische markt kan u terugvinden op www.volkswagen.be

 

PROFIEL VAN DE GROEP:

D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen hun positie kunnen ontwikkelen in hun sector of in hun regio's. 

 

De Groep heeft momenteel de volgende activiteiten:

- D'Ieteren Automotive verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het heeft een marktaandeel van ongeveer 22% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. Het businessmodel evolueert om de burgers verantwoordelijke en innovatieve mobiliteit aan te bieden. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,6 miljard EUR en 119,0 miljoen EUR in 2019.

- Belron (54,85% van de stemrechten) streeft een duidelijke doelstelling na: “het verschil maken door de problemen van klanten met veel zorg op te lossen”. Belron is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. De onderneming is actief in 39 landen, via volle dochterondernemingen en franchises, met marktleidende merken – zoals Carglass®, Safelite® en Autoglass®. Daarnaast beheert Belron voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeraars. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 4,2 miljard EUR en 400,5 miljoen EUR in het boekjaar 2019.

- Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 100 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 163,9 miljoen EUR en 18,6 miljoen EUR in 2019.

- D’Ieteren Immo (100%) bundelt de vastgoedactiviteiten van de groep D’Ieteren in België. De onderneming heeft ongeveer 30 sites die in 2018 een netto huurinkomsten van 19,7 miljoen EUR gegenereerd hebben. Ze voert ook investeringsprojecten uit en studies met het oog op de opwaardering van sites.  Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy