Volkswagen zet zich in voor de verspreiding van CNG

Volkswagen zet zich in voor de verspreiding van CNG

Dinsdag 9 mei 2017 —  

De Volkswagen Groep heeft een akkoord getekend met de uitbaters van tankstations die CNG (Compressed Natural Gas) verdelen en de gasleveranciers om de mobiliteit op aardgas in Duitsland verder uit te bouwen. De doelstelling is tegen 2025 1 miljoen voertuigen met deze energie te laten rijden.

Om dit ambitieuze plan tot een goed einde te brengen, hebben de partners zich ertoe verbonden het huidige distributienetwerk van 900 tankstations tot 2.000 uit te breiden tegen 2025. Door deze samenwerking loopt Volkswagen voor op een Europese richtlijn die de ontplooiing van alternatieve energie-infrastructuren wil bevorderen. Deze samenwerking zal ook in andere landen van de Europese Unie worden doorgetrokken.

 

Deze doelstellingen bevestigen de engagementen die genomen werden tijdens de rondetafelgesprekken over mobiliteit op gas die door de Duitse Federale Minister van Economie in 2016 werden georganiseerd. Bij die gesprekken waren ook vertegenwoordigers van de autoconstructeurs, de leasingsector, de publieke sector en de gassector vertegenwoordigd.

 

Dit plan kadert ook in de Volkswagen-strategie om uitstoot van schadelijke stoffen te reduceren, want zoals Ulrich Eichhorn, verantwoordelijke voor onderzoek en ontwikkeling, er nogmaals op wijst: «De onmiddellijke beschikbaarheid maakt van aardgas een belangrijk element in onze strategie voor een toekomstige milieuverantwoorde mobiliteit. Door de toevoeging van methaan - afkomstig van hernieuwbare bronnen - kan de brandstof progressief nog groener worden».