Volkswagen zet zich in voor de verspreiding van CNG

Volkswagen zet zich in voor de verspreiding van CNG

 

De Volkswagen Groep heeft een akkoord getekend met de uitbaters van tankstations die CNG (Compressed Natural Gas) verdelen en de gasleveranciers om de mobiliteit op aardgas in Duitsland verder uit te bouwen. De doelstelling is tegen 2025 1 miljoen voertuigen met deze energie te laten rijden.

Om dit ambitieuze plan tot een goed einde te brengen, hebben de partners zich ertoe verbonden het huidige distributienetwerk van 900 tankstations tot 2.000 uit te breiden tegen 2025. Door deze samenwerking loopt Volkswagen voor op een Europese richtlijn die de ontplooiing van alternatieve energie-infrastructuren wil bevorderen. Deze samenwerking zal ook in andere landen van de Europese Unie worden doorgetrokken.

 

Deze doelstellingen bevestigen de engagementen die genomen werden tijdens de rondetafelgesprekken over mobiliteit op gas die door de Duitse Federale Minister van Economie in 2016 werden georganiseerd. Bij die gesprekken waren ook vertegenwoordigers van de autoconstructeurs, de leasingsector, de publieke sector en de gassector vertegenwoordigd.

 

Dit plan kadert ook in de Volkswagen-strategie om uitstoot van schadelijke stoffen te reduceren, want zoals Ulrich Eichhorn, verantwoordelijke voor onderzoek en ontwikkeling, er nogmaals op wijst: «De onmiddellijke beschikbaarheid maakt van aardgas een belangrijk element in onze strategie voor een toekomstige milieuverantwoorde mobiliteit. Door de toevoeging van methaan - afkomstig van hernieuwbare bronnen - kan de brandstof progressief nog groener worden».

Over Volkswagen Belgium

Press room Volkswagen Import (België) voorbehouden voor journalisten

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden. Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten.

D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen op internationaal niveau, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen zich kunnen ontwikkelen als marktleider in hun sector of in hun regio's. De groep heeft momenteel drie activiteiten die opgebouwd werden rond sterke merken:


  • D'Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de grootste autoverdeler in België, met op het einde van 2017 een marktaandeel van ongeveer 21% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,3 miljard EUR en 85,9 miljoen EUR in het boekjaar 2017.  


  • Belron (voor 54,85% eigendom) maakt het verschil door de problemen van mensen echt zorgzaam op te lossen. De onderneming is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing met meer dan 10 hoofdmerken, waaronder Carglass®, Safelite® AutoGlass en Autoglass®. Daarnaast beheert het bedrijf voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeringsklanten. Belron breidt tevens zijn diensten uit met een focus op de oplossing van problemen die mensen ervaren als ze bijstand nodig hebben bij herstellingen aan hun voertuigen en woningen. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,5 miljard EUR en 189,8 miljoen EUR in 2017.  


  • Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 115 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 155 miljoen EUR en 25 miljoen EUR in 2017. 


Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy