Volkswagen investeert in Northvolt AB

Volkswagen investeert in Northvolt AB

  • Volkswagen investeert ongeveer 900 miljoen euro in gemeenschappelijke batterijactiviteiten met Northvolt
  • Volkswagen wordt aanvankelijk voor 20 procent eigenaar van de Zweedse batterijcelproducent
  • Verder in de loop van het jaar wil Volkswagen een 50/50-joint venture oprichten voor de bouw van een batterijcelfabriek met een capaciteit van 16 GWh
  • Volkswagen-bestuurslid Stefan Sommer: “Met Northvolt hebben we een Europese partner gevonden met wie we ook in Duitsland werk kunnen maken van de productie van batterijcellen.”

Volkswagen AG investeert ongeveer 900 miljoen euro in gemeenschappelijke batterijactiviteiten met Northvolt AB. Een deel van dat bedrag is bedoeld voor een geplande joint venture met de Zweedse batterijproducent. Een tweede deel gaat direct naar Northvolt AB. In ruil daarvoor krijgt Volkswagen zo’n 20 procent van de aandelen in Northvolt AB en een zitje in de raad van bestuur, op voorwaarde dat de mededingingsautoriteiten hun goedkeuring geven. In de loop van het jaar zal een 50/50-joint venture opgericht worden, voor de bouw van een batterijcelfabriek met een capaciteit van 16 GWh in Europa. Indien aan alle randvoorwaarden voldaan is, starten de werkzaamheden ten vroegste in 2020 in Nedersaksen (Salzgitter). Omstreeks de jaarwisseling 2023-2024 zou de productie van de batterijcellen voor Volkswagen dan aanvangen.

 

Dr. Stefan Sommer, lid van de raad van bestuur van Volkswagen en verantwoordelijk voor aankoop: “Volkswagen voldoet op alle niveaus aan de voorwaarden voor een succesvolle implementatie van zijn elektrificatiestrategie. Met Northvolt hebben we nu ook een Europese partner gevonden. Wij willen hun knowhow en duurzame CO2-geoptimaliseerde productieprocessen inzetten om ook in Duitsland werk te maken van de productie van batterijcellen. Dat vereist uiteraard wel dat aan de economische randvoorwaarden is voldaan.”

 

De Volkswagen-groep zal vanaf 2025 in het kader van zijn elektrificatiestrategie in Europa alleen al jaarlijks 150 GWh nodig hebben. In Azië wordt een behoefte in dezelfde grootorde verwacht.

Northvolt is een Europese producent van duurzame, hoogwaardige batterijcellen en -systemen. Het bedrijf werkt in Zweden momenteel aan een pilootproductie van batterijcellen, en bouwt tegelijk een fabriek met een volume van in eerste instantie 16 GWh. Northvolt werd in 2016 opgericht om in Europa de omslag naar een emissievrije toekomst te stimuleren. Het bedrijf werkt met succes verder aan zijn missie: de ontwikkeling van de meest milieuvriendelijke lithium-ionbatterij, met de focus op een zo laag mogelijke CO2-uitstoot en maximale ambities op het vlak van recyclage. Northvolt mag naast Volkswagen AG ook Scania, ABB, BMW, Siemens, Vattenfall en Vestas tot zijn industriële partners en klanten rekenen.

 

 

Meer informatie op northvolt.com.

 

Over Volkswagen Belgium

  

Press room Volkswagen Import (België) voorbehouden voor journalisten

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden. Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten. Alle informatie betreffende de prijzen en uitrusting is louter indicatief. De informatie betreffende de Belgische markt kan u terugvinden op www.volkswagen.be

 

PROFIEL VAN DE GROEP:

D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen hun positie kunnen ontwikkelen in hun sector of in hun regio's. 

 

De Groep heeft momenteel de volgende activiteiten:

- D'Ieteren Automotive verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het heeft een marktaandeel van ongeveer 22% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. Het businessmodel evolueert om de burgers verantwoordelijke en innovatieve mobiliteit aan te bieden. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,6 miljard EUR en 119,0 miljoen EUR in 2019.

- Belron (54,85% van de stemrechten) streeft een duidelijke doelstelling na: “het verschil maken door de problemen van klanten met veel zorg op te lossen”. Belron is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. De onderneming is actief in 39 landen, via volle dochterondernemingen en franchises, met marktleidende merken – zoals Carglass®, Safelite® en Autoglass®. Daarnaast beheert Belron voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeraars. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 4,2 miljard EUR en 400,5 miljoen EUR in het boekjaar 2019.

- Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 100 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 163,9 miljoen EUR en 18,6 miljoen EUR in 2019.

- D’Ieteren Immo (100%) bundelt de vastgoedactiviteiten van de groep D’Ieteren in België. De onderneming heeft ongeveer 30 sites die in 2018 een netto huurinkomsten van 19,7 miljoen EUR gegenereerd hebben. Ze voert ook investeringsprojecten uit en studies met het oog op de opwaardering van sites.  Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy