Volkswagen investeert in de toekomst

Volkswagen investeert in de toekomst

Volkswagen zal tot 2023 meer dan 44 miljard euro aan elektromobiliteit, autonoom rijden, nieuwe mobiliteitsdiensten en de digitalisering van voertuigen en fabrieken besteden.

De Volkswagen Groep investeert in zijn toekomst. Gedurende de volgende vijf jaar zal de onderneming bijna 44 miljard euro besteden aan elektromobiliteit, autonoom rijden, nieuwe mobiliteitsdiensten en de digitalisering van voertuigen en fabrieken. “De versnelling van het innovatieritme is één van de doelstellingen in de strategie van de Volkswagen Groep. We concentreren onze investeringen in de toekomstgerichte domeinen van de mobiliteit en ontplooien systematisch onze strategie”, verklaarde Herbert Diess, Voorzitter van het Directiecomité van de Volkswagen Groep. In deze optiek zet de onderneming zich onophoudelijk in om de resultaten van alle merken en bedrijven te verbeteren om zo de enorme uitdagingen van de toekomst met eigen middelen te kunnen financieren.

Partnership

Naast de planning van de investeringen besprak de Raad van Toezicht, die voor deze gelegenheid samenkwam, eveneens de toekomstige innovatieve projecten. De besprekingen met Ford over een eerder aangekondigde industriële samenwerking vorderen positief. Beide bedrijven zijn zeer complementair op vlak van producten en regio’s. In de beoogde samenwerking staat de ontwikkeling en fabricage van een gemeenschappelijk gamma lichte vrachtvoertuigen centraal.

Synergie

Volkswagen verwacht belangrijke synergie-effecten door de potentiële kostenbeperkingen of de verbeteringen van prestaties door schaalvoordelen. Toch blijven Ford en Volkswagen concurrenten, zodat de beoogde samenwerking zeker geen invloed zal hebben op de commerciële, marketing- of prijsstrategieën. Naast het segment van lichte bedrijfsvoertuigen, werden ook voor andere domeinen met een groter potentieel over samenwerkingen gesproken.

 

Over Volkswagen Belgium

Press room Volkswagen Import (België) voorbehouden voor journalisten

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden. Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten.

D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen op internationaal niveau, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen zich kunnen ontwikkelen als marktleider in hun sector of in hun regio's. De groep heeft momenteel drie activiteiten die opgebouwd werden rond sterke merken:


  • D'Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de grootste autoverdeler in België, met op het einde van 2017 een marktaandeel van ongeveer 21% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,3 miljard EUR en 85,9 miljoen EUR in het boekjaar 2017.  


  • Belron (voor 54,85% eigendom) maakt het verschil door de problemen van mensen echt zorgzaam op te lossen. De onderneming is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing met meer dan 10 hoofdmerken, waaronder Carglass®, Safelite® AutoGlass en Autoglass®. Daarnaast beheert het bedrijf voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeringsklanten. Belron breidt tevens zijn diensten uit met een focus op de oplossing van problemen die mensen ervaren als ze bijstand nodig hebben bij herstellingen aan hun voertuigen en woningen. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,5 miljard EUR en 189,8 miljoen EUR in 2017.  


  • Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 115 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 155 miljoen EUR en 25 miljoen EUR in 2017. 


Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy