Volkswagen investeert in de toekomst

Volkswagen investeert in de toekomst

Volkswagen zal tot 2023 meer dan 44 miljard euro aan elektromobiliteit, autonoom rijden, nieuwe mobiliteitsdiensten en de digitalisering van voertuigen en fabrieken besteden.

De Volkswagen Groep investeert in zijn toekomst. Gedurende de volgende vijf jaar zal de onderneming bijna 44 miljard euro besteden aan elektromobiliteit, autonoom rijden, nieuwe mobiliteitsdiensten en de digitalisering van voertuigen en fabrieken. “De versnelling van het innovatieritme is één van de doelstellingen in de strategie van de Volkswagen Groep. We concentreren onze investeringen in de toekomstgerichte domeinen van de mobiliteit en ontplooien systematisch onze strategie”, verklaarde Herbert Diess, Voorzitter van het Directiecomité van de Volkswagen Groep. In deze optiek zet de onderneming zich onophoudelijk in om de resultaten van alle merken en bedrijven te verbeteren om zo de enorme uitdagingen van de toekomst met eigen middelen te kunnen financieren.

Partnership

Naast de planning van de investeringen besprak de Raad van Toezicht, die voor deze gelegenheid samenkwam, eveneens de toekomstige innovatieve projecten. De besprekingen met Ford over een eerder aangekondigde industriële samenwerking vorderen positief. Beide bedrijven zijn zeer complementair op vlak van producten en regio’s. In de beoogde samenwerking staat de ontwikkeling en fabricage van een gemeenschappelijk gamma lichte vrachtvoertuigen centraal.

Synergie

Volkswagen verwacht belangrijke synergie-effecten door de potentiële kostenbeperkingen of de verbeteringen van prestaties door schaalvoordelen. Toch blijven Ford en Volkswagen concurrenten, zodat de beoogde samenwerking zeker geen invloed zal hebben op de commerciële, marketing- of prijsstrategieën. Naast het segment van lichte bedrijfsvoertuigen, werden ook voor andere domeinen met een groter potentieel over samenwerkingen gesproken.

 

Over Volkswagen Belgium

  

Press room Volkswagen Import (België) voorbehouden voor journalisten

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden. Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten. Alle informatie betreffende de prijzen en uitrusting is louter indicatief. De informatie betreffende de Belgische markt kan u terugvinden op www.volkswagen.be

 

PROFIEL VAN DE GROEP:

D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen hun positie kunnen ontwikkelen in hun sector of in hun regio's. 

 

De Groep heeft momenteel de volgende activiteiten:

- D'Ieteren Automotive verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het heeft een marktaandeel van ongeveer 22% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. Het businessmodel evolueert om de burgers verantwoordelijke en innovatieve mobiliteit aan te bieden. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,6 miljard EUR en 119,0 miljoen EUR in 2019.

- Belron (54,85% van de stemrechten) streeft een duidelijke doelstelling na: “het verschil maken door de problemen van klanten met veel zorg op te lossen”. Belron is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. De onderneming is actief in 39 landen, via volle dochterondernemingen en franchises, met marktleidende merken – zoals Carglass®, Safelite® en Autoglass®. Daarnaast beheert Belron voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeraars. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 4,2 miljard EUR en 400,5 miljoen EUR in het boekjaar 2019.

- Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 100 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 163,9 miljoen EUR en 18,6 miljoen EUR in 2019.

- D’Ieteren Immo (100%) bundelt de vastgoedactiviteiten van de groep D’Ieteren in België. De onderneming heeft ongeveer 30 sites die in 2018 een netto huurinkomsten van 19,7 miljoen EUR gegenereerd hebben. Ze voert ook investeringsprojecten uit en studies met het oog op de opwaardering van sites.  Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy