Volkswagen investeert in de toekomst

Volkswagen investeert in de toekomst

Volkswagen zal tot 2023 meer dan 44 miljard euro aan elektromobiliteit, autonoom rijden, nieuwe mobiliteitsdiensten en de digitalisering van voertuigen en fabrieken besteden.

De Volkswagen Groep investeert in zijn toekomst. Gedurende de volgende vijf jaar zal de onderneming bijna 44 miljard euro besteden aan elektromobiliteit, autonoom rijden, nieuwe mobiliteitsdiensten en de digitalisering van voertuigen en fabrieken. “De versnelling van het innovatieritme is één van de doelstellingen in de strategie van de Volkswagen Groep. We concentreren onze investeringen in de toekomstgerichte domeinen van de mobiliteit en ontplooien systematisch onze strategie”, verklaarde Herbert Diess, Voorzitter van het Directiecomité van de Volkswagen Groep. In deze optiek zet de onderneming zich onophoudelijk in om de resultaten van alle merken en bedrijven te verbeteren om zo de enorme uitdagingen van de toekomst met eigen middelen te kunnen financieren.

Partnership

Naast de planning van de investeringen besprak de Raad van Toezicht, die voor deze gelegenheid samenkwam, eveneens de toekomstige innovatieve projecten. De besprekingen met Ford over een eerder aangekondigde industriële samenwerking vorderen positief. Beide bedrijven zijn zeer complementair op vlak van producten en regio’s. In de beoogde samenwerking staat de ontwikkeling en fabricage van een gemeenschappelijk gamma lichte vrachtvoertuigen centraal.

Synergie

Volkswagen verwacht belangrijke synergie-effecten door de potentiële kostenbeperkingen of de verbeteringen van prestaties door schaalvoordelen. Toch blijven Ford en Volkswagen concurrenten, zodat de beoogde samenwerking zeker geen invloed zal hebben op de commerciële, marketing- of prijsstrategieën. Naast het segment van lichte bedrijfsvoertuigen, werden ook voor andere domeinen met een groter potentieel over samenwerkingen gesproken.

 

Over Volkswagen Belgium

  

Press room Volkswagen Import (België) voorbehouden voor journalisten

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden. Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten. Alle informatie betreffende de prijzen en uitrusting is louter indicatief. De informatie betreffende de Belgische markt kan u terugvinden op www.volkswagen.be. 

 

D'Ieteren Group:

Het is ons doel een familie van ondernemingen uit te bouwen die sectoren heruitvinden op zoek naar uitmuntendheid en betekenisvolle impact.

Meer informatie over de Groep D'Ieteren: https://www.dieterengroup.com/...


D'Ieteren:

Moving people forward

D’Ieteren speelt een hoofdrol in de maatschappelijke veranderingen die verband houden met uw mobiliteit. In een wereld in volle verandering bereiden wij de toekomst voor. De mobiliteit van morgen moet voor iedereen vlot en duurzaam zijn.

Al 215 jaar investeert D’Ieteren, familiale en maatschappelijk betrokken onderneming, onophoudelijk in het onderzoek naar en de uitwerking van geschikte oplossingen om de mobiliteit van eenieder aan te passen aan de dagelijkse realiteit.

Meer informatie over D'Ieteren Automotive: https://www.dieteren.be/nl/


© 2021 D'Ieteren Automotive SA/NV.

Alle rechten voorbehouden - Wettelijke bepalingen https://www.dieteren.be/media/rx0pzkmh/wettelijke-informatie.pdf