Volkswagen investeert in de toekomst

Volkswagen investeert in de toekomst

Volkswagen zal tot 2023 meer dan 44 miljard euro aan elektromobiliteit, autonoom rijden, nieuwe mobiliteitsdiensten en de digitalisering van voertuigen en fabrieken besteden.

De Volkswagen Groep investeert in zijn toekomst. Gedurende de volgende vijf jaar zal de onderneming bijna 44 miljard euro besteden aan elektromobiliteit, autonoom rijden, nieuwe mobiliteitsdiensten en de digitalisering van voertuigen en fabrieken. “De versnelling van het innovatieritme is één van de doelstellingen in de strategie van de Volkswagen Groep. We concentreren onze investeringen in de toekomstgerichte domeinen van de mobiliteit en ontplooien systematisch onze strategie”, verklaarde Herbert Diess, Voorzitter van het Directiecomité van de Volkswagen Groep. In deze optiek zet de onderneming zich onophoudelijk in om de resultaten van alle merken en bedrijven te verbeteren om zo de enorme uitdagingen van de toekomst met eigen middelen te kunnen financieren.

Partnership

Naast de planning van de investeringen besprak de Raad van Toezicht, die voor deze gelegenheid samenkwam, eveneens de toekomstige innovatieve projecten. De besprekingen met Ford over een eerder aangekondigde industriële samenwerking vorderen positief. Beide bedrijven zijn zeer complementair op vlak van producten en regio’s. In de beoogde samenwerking staat de ontwikkeling en fabricage van een gemeenschappelijk gamma lichte vrachtvoertuigen centraal.

Synergie

Volkswagen verwacht belangrijke synergie-effecten door de potentiële kostenbeperkingen of de verbeteringen van prestaties door schaalvoordelen. Toch blijven Ford en Volkswagen concurrenten, zodat de beoogde samenwerking zeker geen invloed zal hebben op de commerciële, marketing- of prijsstrategieën. Naast het segment van lichte bedrijfsvoertuigen, werden ook voor andere domeinen met een groter potentieel over samenwerkingen gesproken.

 

Over Volkswagen Belgium

Press room Volkswagen Import (België) voorbehouden voor journalisten

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden. Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten.


D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen op internationaal niveau, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen zich kunnen ontwikkelen als marktleider in hun sector of in hun regio's. De Groep heeft momenteel drie activiteiten die opgebouwd werden rond sterke merken:

  • D'Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de grootste autoverdeler in België, met een marktaandeel van ongeveer 21% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,4 miljard EUR en 113,0 miljoen EUR in 2018.
  • Belron (voor 54,10% eigendom) streeft een duidelijke doelstelling na: “het verschil maken door de problemen van klanten met veel zorg op te lossen”. Belron is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. De onderneming is actief in 35 landen, via volle dochterondernemingen en franchises, met marktleidende merken – zoals Carglass®, Safelite® en Autoglass®. Daarnaast beheert Belron voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeringsklanten. De onderneming breidde haar diensten ook uit tot de sector van de herstelling en vervanging van voertuig- en woningschade. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,8 miljard EUR en 225,7 miljoen EUR in het boekjaar 2018.
  • Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 115 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 174,1 miljoen EUR en 28,6 miljoen EUR in 2018. 


Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy