Volkswagen ID. wordt pionier in duurzame mobiliteit

Volkswagen ID. wordt pionier in duurzame mobiliteit

  • Elektrische auto van de nieuwe generatie reduceert ecologische voetafdruk: klimaateffect van meer dan 1 miljoen ton CO2 per jaar.
  • Merkverantwoordelijke Ulbrich: “Echt duurzame mobiliteit is haalbaar als iedereen het wil en we er samen aan werken.”
  • Groots elektrisch offensief om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen
  • Politiek kan belangrijke bijdrage leveren aan het succes van e‑mobiliteit

 

Volkswagen zet zijn schouders onder de klimaatdoelstellingen van Parijs en zet met zijn elektrische offensief de bakens uit voor een duurzame mobiliteit. De nieuwe ID., waarvan de productie eind dit jaar start in Zwickau, speelt daarbij een voortrekkersrol. Hij wordt de eerste elektrische auto van het bedrijf die over zijn hele levensduur CO2-neutraal is, als de klant consequent groene stroom tankt. Als we alleen nog maar kijken naar de productiefase, wordt de CO2-balans van de ID. per jaar met ongeveer 1 miljoen ton verbeterd. Omgerekend komt dat overeen met de klimaatbelasting van een steenkoolcentrale die 300.000 gezinnen van stroom voorziet. Verder werkt Volkswagen met maatregelen voor andere modellen aan een alomvattend programma om de koolstofuitstoot tot nul te reduceren. Tegen 2025 zal het merk meer dan twintig zuiver elektrische modellen op de markt brengen.

“De klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze tijd”, zegt Thomas Ulbrich, verantwoordelijk voor e-mobiliteit bij Volkswagen. “Als grootste autobouwer ter wereld neemt Volkswagen zijn verantwoordelijkheid: de nieuwe ID. wordt het eerste volledig klimaatneutraal gebouwde productiemodel van de groep. Om ook de gebruiksfase uitstootvrij te houden, bieden wij talrijke mogelijkheden aan om op te laden met groene stroom. Een echt duurzame mobiliteit is haalbaar als iedereen het wil en we er samen aan werken.”

 

Duurzaamheidsraad van Volkswagen bevestigt koers

Georg Kell, oprichter en directeur van UN Global Compact en woordvoerder van de Duurzaamheidsraad van Volkswagen: “De door de mensheid geproduceerde CO2-uitstoot moet zo snel mogelijk worden beperkt. De Duurzaamheidsraad van Volkswagen heeft zich er bij haar oprichting toe verbonden de bescherming van het klimaat bij het bedrijf een strategische plaats te geven. Met zijn e-offensief en met de ID. heeft Volkswagen de juiste koers gekozen. Nu is het belangrijk dat we deze weg consequent verderzetten”.

 

Groene stroom van batterijcel tot laadpaal

Volkswagen streeft doorheen de hele waardeketen van de ID. naar het vermijden en verminderen van de CO2-uitstoot. De batterijcellen worden in Europa geproduceerd en de benodigde energie wordt door groene stroom geleverd. Destijds is samen met rechtstreekse en onrechtstreekse leveranciers gezocht naar verdere potentiële besparingen in de leveringsketen, tot aan de grondstofwinning toe. Vandaag al draait de fabriek in Zwickau met externe stroom uit hernieuwbare bronnen. Uitstoot die niet kan worden vermeden in het totale productieproces, wordt gecompenseerd via investeringen in erkende klimaatprojecten, zodat de bouw van de ID. bij zijn marktintroductie volledig klimaatneutraal zal zijn.

Voor het gebruik van de ID. raadt Volkswagen zijn klanten aan om stroom uit hernieuwbare bronnen te gebruiken, zoals wind- of waterkracht. De nieuw opgerichte dochteronderneming van Volkswagen, Elli, biedt sinds kort in Duitsland op hernieuwbare wijze gewonnen Volkswagen Naturstrom® aan. Het mede door Volkswagen opgerichte IONITY-snellaadnetwerk van meerdere autobouwers zal – waar beschikbaar – groene stroom aanbieden in ongeveer 400 laadpunten langs de Europese snelwegen.

 

Volkswagen omarmt de Duitse ‘Energiewende’

Omdat een elektrische auto eigenlijk maar zo schoon is als de stroom waarmee hij wordt gebouwd en opgeladen, omarmt Volkswagen nadrukkelijk de voor Duitsland geplande overstap naar duurzame energieproductie. Ook los van deze zogeheten Energiewende kan elektromobiliteit enkel doorbreken in samenwerking met de politiek. Van de wetgeving rond woningbezit tot de uitbouw van een openbare laadinfrastructuur, overal moeten bestaande obstakels voor de elektrische auto snel uit de weg worden geruimd.

Volkswagen wil de elektrische auto voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en betaalbaar maken. Vanaf eind 2019 rolt in Zwickau de compacte ID. van de band. Niet veel later volgen de SUV ID. Crozz1, de ID. Buzz1 en de berline ID. Vizzion1. Tot 2023 investeert alleen al het merk Volkswagen zo’n 9 miljard euro in elektromobiliteit.

 

  1. Bijna-productierijpe conceptcar
Over Volkswagen Belgium

  

Press room Volkswagen Import (België) voorbehouden voor journalisten

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden. Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten. Alle informatie betreffende de prijzen en uitrusting is louter indicatief. De informatie betreffende de Belgische markt kan u terugvinden op www.volkswagen.be

 

PROFIEL VAN DE GROEP:

D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen hun positie kunnen ontwikkelen in hun sector of in hun regio's. 

 

De Groep heeft momenteel de volgende activiteiten:

- D'Ieteren Automotive verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het heeft een marktaandeel van ongeveer 22% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. Het businessmodel evolueert om de burgers verantwoordelijke en innovatieve mobiliteit aan te bieden. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,6 miljard EUR en 119,0 miljoen EUR in 2019.

- Belron (54,85% van de stemrechten) streeft een duidelijke doelstelling na: “het verschil maken door de problemen van klanten met veel zorg op te lossen”. Belron is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. De onderneming is actief in 39 landen, via volle dochterondernemingen en franchises, met marktleidende merken – zoals Carglass®, Safelite® en Autoglass®. Daarnaast beheert Belron voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeraars. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 4,2 miljard EUR en 400,5 miljoen EUR in het boekjaar 2019.

- Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 100 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 163,9 miljoen EUR en 18,6 miljoen EUR in 2019.

- D’Ieteren Immo (100%) bundelt de vastgoedactiviteiten van de groep D’Ieteren in België. De onderneming heeft ongeveer 30 sites die in 2018 een netto huurinkomsten van 19,7 miljoen EUR gegenereerd hebben. Ze voert ook investeringsprojecten uit en studies met het oog op de opwaardering van sites.  Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy