Volkswagen-groep wil duurzaam verder groeien en de kwaliteit van zijn resultaten verder verhogen

Volkswagen-groep wil duurzaam verder groeien en de kwaliteit van zijn resultaten verder verhogen

- Doelstelling is om in 2015 zowel qua volume als omzet en bedrijfsresultaat van de groep verder te groeien

- Efficiëntieprogramma van het merk Volkswagen zeer goed gestart: verbeteringspotentieel van ongeveer de helft van de nagestreefde vijf miljard euro vastgesteld

- Bedrijfsresultaat inclusief evenredig bedrijfsresultaat van de Chinese joint ventures stijgt tot bijna 18 miljard euro

De Volkswagen-groep heeft in het boekjaar 2014 ondanks gedeeltelijk terugvallende groeimarkten, schommelende wisselkoersen en een onzekere wereldeconomie zijn weg van kwalitatieve groei vastberaden voortgezet. “Wij hebben ook van 2014 een succesjaar gemaakt. Sinds 2007 hebben wij een groot, duurzaam succesverhaal geschreven. In een onzekere wereld staat de Volkswagen-groep dus voor betrouwbaarheid en waarde”, zei prof. dr. Martin Winterkorn, voorzitter van de raad van bestuur van Volkswagen AG, bij de presentatie van de resultaten voor het boekjaar 2014. Winterkorn kondigde aan dat de groep ook dit jaar verder wil groeien: “Wij willen in 2015 in elk opzicht beter worden en de volgende stap zetten op de weg naar de top.”

 

Volgens Winterkorn beschikt de Volkswagen-groep met de bedrijfstakken Personenwagens, Commercial Vehicles/Power Engineering en Financial Services over drie rendabele pijlers en twaalf aantrekkelijke merken. Daarnaast zijn er nog de innovatiekracht van meer dan 46.000 ontwikkelingsmedewerkers en 10.000 IT-experts, de nodige liquiditeit en financiële gezondheid en een strategie die ook in barre tijden zijn waarde heeft bewezen. “Deze troeven zullen we blijven benutten en uitbouwen”, zei Winterkorn en hij voegde er nog aan toe: “Met 11,5 miljard euro hebben wij in het jaar 2014 meer besteed aan onderzoek en ontwikkeling dan om het even welke andere onderneming ter wereld.”

 

Als voorbeeld noemde hij de toekomstgerichte domeinen van de ‘elektromobiliteit’ en de ‘digitalisering’. Met puur elektrische auto’s zoals de e-up! en de e-Golf, plug-in hybrides als de A3 e-tron, de Golf en Passat GTE, de Panamera E-Hybrid of de Cayenne S E-Hybrid en technologische speerpunten zoals de XL 1 en de Porsche 918 Spyder biedt Volkswagen nu al het ruimste elektrische modellengamma ter wereld aan. Een ander voorbeeld is de zelfrijdende auto. “Wij zullen met Audi en Volkswagen bij de eersten behoren die deze technologie succesvol op de markt brengen”, zei Winterkorn.

 

Op het vlak van digitalisering streeft de groep ernaar om tegen 2020 al zijn nieuwe voertuigen met een internetverbinding uit te rusten. Winterkorn: “Wij beschikken als groep nu al wereldwijd over het grootste onderling verbonden wagenpark op de weg.” Andere belangrijke thema's in de toekomstige digitalisering zijn de sterk geconnecteerde ‘Industrie 4.0’, die in de fabrieken in snel tempo wordt doorgevoerd bijvoorbeeld door het inzetten van 3D-printers, en de zogenaamde ‘samenwerking tussen mens en robot’. Bij intelligente IT-diensten reikt het spectrum van interne klantenanalyses tot innovatieve businessmodellen rond de ‘auto’ als product.

 

Efficiëntieprogramma: uitgebreid optimalisatiepotentieel

 

In verband met het efficiëntieprogramma dat vorig jaar werd gelanceerd voor het merk Volkswagen, benadrukte Winterkorn: “Het programma is zeer goed gestart. Wij hebben intussen optimalisatiemogelijkheden geïdentificeerd in de grootte van ongeveer de helft van de nagestreefde vijf miljard euro. Wij rekenen erop dat daarvan nog dit jaar ruim één miljard euro in de resultaten zichtbaar zal zijn.” Zo wordt de wereldwijde fabrieksbezetting geoptimaliseerd, waarbij modellen die niet meer voldoen aan de vraag en de rendementsverwachtingen, geschrapt worden. Waar een uitgebreid gamma geen meerwaarde biedt, wordt het beperkt om uiteindelijk de inkomsten te verhogen. Winterkorn: “Onze industrie staat voor omwentelingen die historisch genoemd kunnen worden. Daarom kijken we niet alleen naar de eerste speelhelft, maar ook verder vooruit, naar de rest van de wedstrijd. Met ons toekomstgerichte efficiëntieprogramma ‘Future Tracks’ maken wij de groep niet alleen technologisch fit voor de autowereld van morgen, maar we leggen vooral ook de basis voor langdurig economisch succes. Daarom is ‘Future Tracks’ ons kompas voor duurzame, winstgevende, kortom, kwalitatieve groei.”

 

Ook financieel directeur Hans Dieter Pötsch toonde zich tevreden over het jaar 2014. “Door het succes van de voorbije jaren hebben wij een sterke marktpositie veroverd. Wij zijn goed voorbereid op de heterogene ontwikkeling van de wereldwijde automobielmarkt. Wij zijn ons bewust van onze troeven en bouwen die continu uit. Daartoe behoren in het bijzonder ons unieke merkenaanbod, ons gevarieerde modellengamma met innovatieve en milieuvriendelijke aandrijfconcepten, onze aanwezigheid op alle belangrijke markten ter wereld en ons ruime aanbod aan financiële diensten.”

 

Groepsresultaat 2014

 

Vorig jaar werden 10,1 miljoen voertuigen geleverd, een stijging met 4,2% tegenover het jaar voordien (9,7 miljoen). De omzet van de Volkswagen-groep steeg in 2014 met 2,8% tot 202,5 miljard euro (2013: 197 miljard euro). Het bedrijfsresultaat van de groep groeide met 1 miljard tot een recordwaarde van 12,7 miljard euro (2013: 11,7 miljard).

 

De verkoopcijfers omvatten ook de voertuigen die werden geleverd door de Chinese joint ventures. Vorig jaar verkocht Volkswagen in China 3,7 miljoen wagens, 12,4% meer dan in 2013. In de omzetcijfers en het bedrijfsresultaat van de groep zijn de cijfers van de Chinese joint ventures daarentegen niet opgenomen.

 

Die cijfers worden al van meet af aan ‘at equity’ in het financiële resultaat opgenomen en hebben dus geen invloed op het bedrijfsresultaat van de groep. In 2014 steeg hun evenredige bedrijfsresultaat met meer dan 20% tot ongeveer 5,2 miljard euro (4,3 miljard in 2013). Als groep kwam Volkswagen puur cijfermatig uit op een bedrijfsresultaat van bijna 18 miljard euro, met inbegrip van het evenredige bedrijfsresultaat van de Chinese joint ventures.

 

Het financiële resultaat steeg vorig jaar tot 2,1 miljard euro (0,8). Die stijging was mede te danken aan het feit dat de cijfers van de ‘at equity’ geconsolideerde Chinese joint ventures hoger lagen dan het jaar voordien, en aan lagere kosten van de waardering op de balansdatum van afgeleide financiële producten. De totale winst voor belastingen van de Volkswagen-groep bedroeg vorig jaar ongeveer 14,8 miljard euro (2013: 12,4 miljard). Het rendement op de omzet voor belastingen steeg van 6,3 naar 7,3%. Daarmee komt Volkswagen duidelijk een stap dichter bij zijn doelstelling van de Strategie 2018 om een duurzaam rendement op de omzet van meer dan 8% te behalen. De winst na belastingen bedroeg 11,1 miljard euro (9,1 miljard in 2013).

 

Gezien het aanhoudende succes zullen de raad van bestuur en de raad van toezicht op de aandeelhoudersvergadering van 5 mei 2015 een verhoging van het dividend met 20% voorstellen tot 4,80 euro per aandeel (nu: 4,00) en 4,86 euro per preferent aandeel (nu: 4,06). De pay-out ratio bedraagt dus 21,2% (tegenover 20,6). Het is de bedoeling om op middellange termijn 30% uit te betalen.

 

De ‘return on investment’ van de automotive bedrijfsactiviteiten bedroeg 14,9% (tegenover 14,5), ruim boven de minimale rendementsdoelstelling van 9%. Op het gebied van de financiële dienstverlening daalde het rendement op eigen vermogen voor belastingen tot 12,5% (14,3). Dat was vooral te wijten aan de verhoogde kapitaalvereisten en de bijbehorende sterkere kapitaalbasis, alsook aan de aanhoudende druk op de marges.

 

Naar aanleiding van de hoge nettocashflow van 6,1 miljard euro (4,4) stond de nettoliquiditeit van de automotive-divisie eind december 2014 met 17,6 miljard euro (16,9) nog steeds op een stevig niveau. Dit biedt de groep de nodige financiële stabiliteit en flexibiliteit om winstgevend te blijven groeien en de uitvoering van de Strategie 2018 consequent voort te zetten.

 

Het investeringsquotum in de automotive-divisie van de Groep steeg lichtjes met 0,2 procentpunt tot 6,5%. Daarmee bevindt Volkswagen zich nog altijd op een concurrerend niveau binnen het doelbereik van 6 tot 7%. Behalve in de productiesites investeerde Volkswagen vooral in de uitbreiding en ‘vergroening’ van het modellengamma, de elektrificatie van de aandrijfconcepten en de modulaire platformen.

 

“Tegen de achtergrond van het moeilijke politieke klimaat, de maatschappelijke evolutie en de hevige concurrentie blijft het in financieel opzicht onze kerntaak om de kwaliteit van de resultaten te garanderen, een strikte kosten- en investeringsdiscipline aan de dag te leggen en te focussen op onze rendementsdoelstellingen”, zei Pötsch.

 

Merken en bedrijfsactiviteiten

 

Het merk Volkswagen personenwagens behaalde in 2014 een omzet van 99,8 miljard euro (tegenover 99,4), een stijging van 0,4% in vergelijking met het voorgaande jaar. Lagere verkoopcijfers op de teruglopende Zuid-Amerikaanse markten, een dalende vraag als gevolg van de crisis in Rusland, minder goede wisselkoersen vooral in de eerste helft van het jaar, en hogere uitgaven voor nieuwe technologieën hadden een negatieve invloed op het bedrijfsresultaat van het merk Volkswagen. Dat was met 2,5 (tegenover 2,9) miljard euro ongeveer 417 miljoen euro lager dan het voorgaande jaar. De operationele marge bedroeg 2,5% (tegenover 2,9 in 2013). De positieve evolutie van de verkoop en de winst van de Chinese joint ventures is niet opgenomen in deze cijfers.

 

Met 53,8 (tegenover 49,9) miljard euro overtroffen de inkomsten van Audi de cijfers van het voorgaande jaar met 7,8%, vooral dankzij de positieve evolutie van de verkoop. De operationele winst steeg tot 5,2 (tegenover 5) miljard euro. Een positief resultaat dat werd beïnvloed door de toename van het volume en besparingen op het vlak van materiaalkosten, terwijl de investeringen voor nieuwe producten en technologieën en de uitbreiding van het internationale productienetwerk een negatief effect hadden. Het merk bereikte een operationele marge van 9,6% (tegenover 10,1 in 2013).

 

In 2014 boekte ŠKODA met 11,8 (tegenover 10,3) miljard euro een 13,9% hogere omzet dan het jaar voordien. Volume- en mixeffecten en geoptimaliseerde materiaalkosten leidden tot een stijging van de operationele winst tot 817 miljard euro (tegenover 522 miljard het jaar voordien). De operationele marge steeg van 5,1 tot 7%.

 

In 2014 behaalde SEAT een omzet van 7,7 miljard euro (2013: 6,9 miljard). De operationele winst steeg met 25 miljoen tot -127 miljoen euro. Dit resultaat werd positief beïnvloed door mix- en volume-effecten en geoptimaliseerde materiaalkosten, terwijl de hogere ontwikkelingskosten voor nieuwe producten een averechts effect hadden.

 

Van januari tot en met december 2014 genereerde Bentley een omzet van 1,7 miljard euro, waarmee het merk 4% beter deed dan het jaar voordien. De positieve ontwikkeling van de verkoop werd tegengewerkt door mix- en valutaeffecten, zodat de operationele winst slechts lichtjes groeide van 168 tot 170 miljoen euro. De operationele marge bedroeg 9,7% (10% in 2013).

 

Porsche liet in 2014 een omzet van 17,2 miljard euro optekenen (tegenover 14,3 miljard een jaar eerder), een stijging met 20,1%. Het bedrijfsresultaat steeg van 2,6 naar 2,7 miljard euro, ondanks hogere ontwikkelingskosten voor nieuwe technologieën en uitgebreide maatregelen om de CO2-uitstoot te beperken, alsook hogere vaste kosten als gevolg van de bouw van de nodige infrastructuur om te beantwoorden aan het verkoopvolume van de Macan. De operationele marge bedroeg 15,8% (2013: 18%).

 

Met 9,6 miljard euro (2013: 9,4 miljard) bereikte de omzet van Volkswagen Commercial Vehicles ongeveer het niveau van het voorgaande jaar. Dankzij positieve mixeffecten en besparingen op materiaalkosten steeg de operationele winst met 12,5% van 448 tot 504 miljoen euro.

 

Scania boekte een omzet ten bedrage van 10,4 miljard euro, evenveel als het jaar voordien. Het bedrijfsresultaat bedroeg 955 miljoen euro (2013: 974 miljoen). De toegenomen vraag naar diensten had een positief effect, in tegenstelling tot het volume, dat iets lager lag dan in 2013. MAN bereikte een omzet van 14,3 miljard euro (tegenover 15,9 miljard in 2013) en behaalde een operationele winst van 384 miljoen euro (2013: 319 miljoen). Deze stijging is vooral te danken aan de bedrijfsactiviteit Power Engineering, die het jaar voordien projectspecifieke voorzorgsmaatregelen getroffen had.

 

Volkswagen Financial Services genereerde in 2014 een operationele winst van 1,7 miljard euro (tegenover 1,6 miljard in 2013). Wereldwijd sloot deze bedrijfstak 4,9 miljoen nieuwe financierings-, leasing- en service-/verzekeringscontracten af (plus 15,6%).

 

Winterkorn: “Onze doelstelling is om met de groep in 2015 zowel qua volume als qua omzet en bedrijfsresultaat opnieuw vooruitgang te boeken.”

 

De Volkswagen Groep is veelbelovend aan 2015 begonnen. In de eerste twee maanden van het jaar werden wereldwijd meer dan 1,5 miljoen personenwagens, lichte bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens en bussen geleverd. Dat komt neer op een stijging met 1,6% tegenover dezelfde periode vorig jaar. “Voor het volledige jaar 2015 verwachten wij dat de verkoopcijfers nog licht zullen stijgen, ondanks de aanhoudende moeilijke marktomstandigheden”, zei Winterkorn, waarbij hij verwees naar het komende productoffensief.

 

Dit jaar brengen de merken van de Volkswagen-groep 50 nieuwe modellen, nieuwe generaties en facelifts op de markt, waaronder belangrijke modellen zoals de nieuwe Touran, de Audi Q7 en de Audi A4, de Porsche 911 en Porsche Boxster Spyder, de SKODA Superb en de SEAT Ibiza, en bij Volkswagen Commercial Vehicles de Caddy en de T6.

 

Uitdagingen liggen in de moeilijke marktomstandigheden en de hevige concurrentie enerzijds, en de volatiliteit van de rente en wisselkoersen en de fluctuerende grondstofprijzen anderzijds. Positieve effecten worden verwacht van de efficiëntieprogramma’s van alle merken en van de modulaire platformen.

 

Afhankelijk van de conjunctuur gaat Volkswagen ervan uit dat de omzet van de groep en zijn bedrijfstakken in 2015 met maximaal 4% zal stijgen ten opzichte van het voorgaande jaar. In de bedrijfstak Commercial Vehicles/Power Engineering zal evenwel voortdurend rekening gehouden moeten worden met de economische ontwikkelingen in Latijns-Amerika en Oost-Europa.

 

Voor het bedrijfsresultaat van de groep rekent Volkswagen in 2015 op een operationele marge van 5,5 tot 6,5%, gezien het moeilijke economische klimaat. Wat de personenwagenactiviteiten betreft, verwacht Volkswagen een operationele marge van 6 tot 7%, en in de bedrijfstak Commercial Vehicles/Power Engineering wordt gemikt op een marge van 2 tot 4%. Voor de afdeling Financial Services streeft de groep naar een operationele winst op het niveau van vorig jaar.

 

“We zijn dus bewust een stuk voorzichtiger, zodat we ondanks briljante cijfers altijd met onze voeten op de grond blijven”, zei Winterkorn, maar hij voegde eraan toe: “U kent ons: wij stellen ons nooit tevreden met het minimum. Onze doelstelling is om met de groep in het boekjaar 2015 zowel qua volume als qua omzet en bedrijfsresultaat opnieuw vooruitgang te boeken.” De consequente uitgaven- en investeringsdiscipline en de continue optimalisering van de processen blijven wezenlijke bestanddelen van de Strategie 2018 van de Volkswagen-groep.

 

 

 

 

 

 

De Volkswagen-groep

   De Volkswagen-groep, waarvan de hoofdzetel in Wolfsburg gevestigd is, is een van de leidende autofabrikanten wereldwijd en de grootste autoconstructeur van Europa. In 2013 verhoogde de Groep het aantal geleverde voertuigen tot 9,731 miljoen exemplaren (2012: 9,276 miljoen), wat overeenkomt met een marktaandeel van 12,8% op de wereldwijde personenwagenmarkt.

   Bijna één kwart van alle nieuwe wagens in West-Europa (24,8%) is afkomstig van de Volkswagen-groep. In 2013 bedroeg de totale omzet van de Groep 197 miljard euro (2012: 193 miljard). In het boekjaar 2013 bedroeg de winst na belasting 9,3 miljard euro (2012: 21,9 miljard).

   De Groep telt twaalf merken uit zeven Europese landen: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge (bedrijfsvoertuigen), Scania en MAN.

   Ieder merk heeft zijn eigen karakter en opereert als een onafhankelijke speler op de markt. Het productspectrum gaat van motorfietsen over zuinige kleine auto’s tot uiterst luxueuze wagens. In de sector van de bedrijfsvoertuigen reikt het gamma van pick-ups tot bussen en zware vrachtwagens.

   De Volkswagen-groep is ook actief in andere bedrijfssectoren, met de productie van grote dieselmotoren voor maritieme en stationaire toepassingen (kant-en-klare krachtcentrales), turboladers, turbomachines (stoom- en gasturbines), compressoren en chemische reactoren. Daarnaast produceert de groep ook speciale transmissiesystemen voor voertuigen en turbines.

   Daarnaast biedt de Volkswagen-groep een brede waaier aan financiële diensten aan, waaronder financiering voor handelaars en consumenten, leasing, bank- en verzekeringsdiensten en vlootbeheer.

   De Groep exploiteert 106 productiesites in 19 Europese landen en in 8 landen in Amerika, Azië en Afrika. Wereldwijd staan 572.800 werknemers in voor de productie van ca. 39.350 voertuigen per dag, voor voertuiggerelateerde diensten of diensten in andere bedrijfsdomeinen. De Volkswagen-groep verkoopt zijn voertuigen in 153 landen.

   Het doel van de Groep is om aantrekkelijke, veilige en milieuvriendelijke wagens aan te bieden die in een steeds meer veeleisende markt kunnen concurreren en wereldwijd de norm bepalen in hun respectievelijke klasse.

 

Over Volkswagen Belgium

Press room Volkswagen Import (België) voorbehouden voor journalisten

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden. Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten.


D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen op internationaal niveau, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen zich kunnen ontwikkelen als marktleider in hun sector of in hun regio's. De Groep heeft momenteel drie activiteiten die opgebouwd werden rond sterke merken:

  • D'Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de grootste autoverdeler in België, met een marktaandeel van ongeveer 21% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,4 miljard EUR en 113,0 miljoen EUR in 2018.
  • Belron (voor 54,10% eigendom) streeft een duidelijke doelstelling na: “het verschil maken door de problemen van klanten met veel zorg op te lossen”. Belron is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. De onderneming is actief in 35 landen, via volle dochterondernemingen en franchises, met marktleidende merken – zoals Carglass®, Safelite® en Autoglass®. Daarnaast beheert Belron voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeringsklanten. De onderneming breidde haar diensten ook uit tot de sector van de herstelling en vervanging van voertuig- en woningschade. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,8 miljard EUR en 225,7 miljoen EUR in het boekjaar 2018.
  • Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 115 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 174,1 miljoen EUR en 28,6 miljoen EUR in 2018. 


Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy