Volkswagen-groep stoomt autonoom parkeren klaar voor serieproductie in de nabije toekomst

Volkswagen-groep stoomt autonoom parkeren klaar voor serieproductie in de nabije toekomst

 

→    Volkswagen, Audi en Porsche testen autonoom parkeren op de luchthaven van Hamburg

→    De functie moet over 10 jaar beschikbaar zijn in de eerste voertuigen van de groep

→    Veiligheid heeft de hoogste prioriteit: stapsgewijze invoering van het autonoom parkeren

→    Geïntegreerde aanpak: toeleveringsdiensten zoals boodschappendienst, pakjesdienst, hemdendienst en afrekening via de app

 

Autonoom parkeren is een belangrijke bouwsteen van het autonoom rijden

Met een tot nu toe unieke technologie test de Volkswagen-groep vandaag het autonoom parkeren op de luchthaven van Hamburg: op basis van een kaart van de parking navigeren de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi en Porsche zelfstandig in de parkeervakken die hun zijn toegewezen. Ze oriënteren zich op merktekens die in de parkeergarages werden aangebracht. Het voordeel? Eenvoudig over te zetten naar gelijk welke andere parkeergarage. Bij het begin van het volgende decennium moet de functie voor de eerste klanten in geselecteerde parkeergarages ter beschikking zijn.

 

De Volkswagen-groep stoomt autonoom parkeren klaar voor serieproductie in de nabije toekomst. Vandaag test Volkswagen met een tot nu toe unieke technologie het autonoom parkeren op de luchthaven van Hamburg. Bij het begin van het volgende decennium moet de functie voor de eerste testklanten in geselecteerde parkeergarages beschikbaar zijn.

 

Een geïntegreerd fullservice-aanbod plaatst de klant consequent in het middelpunt. De merken Volkswagen, Audi en Porsche1 vullen het autonoom parkeren met verschillende diensten aan en geven zo een vooruitblik op een fullservice-aanbod van het comfortabele en stressvrije parkeren van de toekomst.

Johann Jungwirth, Chief Digital Officer van de Volkswagen-groep zegt: “Autonoom parkeren kan een belangrijke bijdrage betekenen om mobiliteit voor onze klanten comfortabeler en stressvrijer te maken. We willen de technologie democratiseren en voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken.”

De functie autonoom parkeren die in Hamburg voor het eerst openbaar werd gemaakt, heeft de researchafdeling reeds verlaten en bevindt zich vandaag in een gevorderde ontwikkelingsfase. Over 10 jaar moet de functie bij de eerste voertuigen van de Volkswagen-groep besteld kunnen worden.

 

Veiligheid heeft de hoogste prioriteit: stapsgewijze invoering van het autonoom parkeren. Het autonoom parkeren zal in een eerste fase in geselecteerde parkeergarages in ‘exclusief verkeer’ toegepast worden. D.w.z. in afzonderlijke parkeergarages die niet toegankelijk zijn voor het grote publiek. Tot de werking in ‘exclusief verkeer’ zal het autonoom parkeren nog uitvoerig getest worden: duizenden parkeermanoeuvres zullen op verschillende plekken wereldwijd uitgevoerd en geanalyseerd worden. Tegelijkertijd wordt werk gemaakt van de beveiliging door simulaties.

 

Volgende stap is de werking in ‘gemengd verkeer’. Dit houdt in dat autonoom parkerende voertuigen in dezelfde parkeergarages moeten circuleren als auto’s met bestuurders. Het einddoel is alvast duidelijk: autonoom parkerende voertuigen op publieke parkeerplaatsen zoals aan de supermarkt.

Er zijn gegronde redenen voor de stapsgewijze invoering van autonoom parkeren: “Wat we onze klanten aanbieden, werkt op een absoluut betrouwbare en veilige manier. Daarvoor staat de huidige techniek van de voertuigen uit de Volkswagen-groep garant en aan deze belofte zullen we ons ook in het tijdperk van autonome voertuigen consequent houden”, aldus Johann Jungwirth.

De voertuigen met autonome parkeerfunctie zullen allemaal met een actieve omgevingsdetector uitgerust worden. Die kan voorwerpen detecteren en adequaat reageren door uit te wijken, af te remmen of tot stilstand te komen. Daarnaast worden de voertuigen met een sensorenset uitgerust: van ultrasoon, over radar tot en met camera. De verwerking van de gegevens gebeurt in een centrale sturingseenheid in de auto.

In de parkeergarage rijdt de auto op basis van kaartgegevens zelfstandig naar het hem toegewezen vrije parkeervak. Door eenvoudige, in de parkeergarage aangebrachte markeringen kunnen de voertuigen zich oriënteren.

 

Mobiliteit van morgen is een gezamenlijke opdracht. Drie merken van de Volkswagen-groep, de Hanzestad Hamburg en de luchthaven van Hamburg werken samen aan het autonoom parkeren. Een van de tests van het autonoom parkeren gaat momenteel in Hamburg door. In het kader van het stadspartnerschap tussen de Volkswagen-groep en Hamburg testen de merken Volkswagen, Audi en Porsche op de luchthaven van Hamburg het autonoom parkeren uit. De merken bundelen hier hun knowhow in de ontwikkeling met de bedoeling de nieuwe functie snel en merkoverschrijdend klaar te maken voor standaardproductie. Enerzijds voegen ze hun jarenlange ervaring van het ontwikkelen van diverse parkeerfuncties samen. Anderzijds bundelen ze hun huidige expertise aangaande autonome functies.

Overigens pakt de Volkswagen-groep in zijn hoedanigheid van mobiliteitsaanbieder van de toekomst op de luchthaven van Hamburg uit met een geïntegreerd concept dat de klant en zijn noden consequent centraal stelt. Hier vullen de merken het autonoom parkeren met verschillende diensten aan en bieden zo een vooruitblik op een fullservice-aanbod voor het comfortabele en stressvrije parkeren van de toekomst.

 

Volkswagen maakt van de eigen kofferruimte een leveringsadres. Met Volkswagen We breidt het merk vandaag al het spectrum van dienstverleningen uit met nieuwe online diensten, services en apps. De volgende jaren zal dit aanbod aanzienlijk uitbreiden en voor de klanten van Volkswagen talrijke bijkomende diensten mogelijk maken. De nu al verkrijgbare en druk gebruikte app We Park is hier een voorbeeld van. We Deliver is een ander voorbeeld. De auto wordt hier niet alleen gewoon digitaal maar hij fungeert tegelijk ook als interface voor steeds meer levensdomeinen. Met de dienst We Deliver kunnen online bestelde pakjes voortaan rechtstreeks in de wagen geleverd worden. De dienst werd reeds in Berlijn in het kader van een pilootfase uitgetest. De kofferruimte van de Volkswagen fungeert daarbij als leveringsadres. Bij de bestelling wordt de locatie van het voertuig opgegeven. De pakjesbezorger lokaliseert de vrij toegankelijk geparkeerde wagen in een diameter van 300 meter op basis van de gps-gegevens en krijgt een eenmalige en veilige toegang tot de koffer. Maar niet alleen de bezorging, ook de retours en het terugnemen van gefrankeerde pakjes door de pakjesbezorger moet mogelijk worden.

 

Geconnecteerd, geautomatiseerd en elektrisch: met Audi AI de toekomst in. De Audi van de toekomst zal naast geautomatiseerde rijfuncties en de visie van het autonoom rijden nog meer te bieden hebben. Bij de zich steeds verder ontwikkelende voertuigintelligentie komt nog een hoge interactie-intelligentie. Niet alleen op de baan heeft de wagen van de toekomst groot potentieel qua tijdbesparing en comfortwinst. In speciaal aangeduide terreinen, zogenaamde Audi AI-zones voert een Audi zelfstandig verschillende dingen uit zonder dat de bestuurder daarbij aanwezig. Verlaat bijvoorbeeld een inzittende zijn Audi op een aangeduid terrein (overnamezone), dan kan de wagen aansluitend zelfstandig en onbemand naar verschillende service-aanbiedingen zoals een carwash, een tankstation of zelfs een stomerij rijden. De AI-intelligente en met zijn omgeving geconnecteerde Audi vindt ook zelf zijn parkeerplaats en parkeert precies waar het hoort. Op het gewenste tijdstip staat hij opnieuw in de overnamezone en is hij klaar om verder te rijden. De bestuurder kan de bewegingen van zijn auto te allen tijde via een app volgen en deze aanvullen met nieuwe services.

 

Porsche Park & Charge: volautomatisch opladen tijdens het parkeren. "Oplaadrobots zullen in het openbaar, en in bepaalde omstandigheden zelf in privéruimtes, ertoe bijdragen dat E-mobiliteit sneller geaccepteerd wordt", aldus Uwe Michael, directeur ontwikkeling elektriciteit/elektronica bij Porsche. Want de wagen wordt niet alleen automatisch geparkeerd maar ook automatisch opgeladen. Zo kan de klant bijvoorbeeld na een restaurantbezoek vertrekken met een volledig opgeladen auto. Michael: “Tegelijk verhoogt de capaciteit van de oplaadinfrastructuur omdat de wagen slechts zolang op een oplaadplek staat als nodig is voor het opladen.”

Park & Charge werkt als volgt. Zodra de elektrische wagen of het hybridemodel geheel automatisch op een oplaadplek geparkeerd wordt, communiceren voertuig en oplaadrobot via WLAN. De laadklep van het voertuig wordt automatisch geopend, de arm van de oplaadrobot komt naar het voertuig en maakt verbinding tussen stroomnet en de onboardlader. Na het opladen parkeert het voertuig automatisch op een ander parkeervak en geeft zo de oplaadplek voor de volgende elektrische wagen vrij.

 

Autonoom parkeren geeft een vooruitblik op de toekomstige stedelijke mobiliteit. De in Hamburg uitgevoerde test van autonoom parkeren toont aan hoe de stedelijke mobiliteit in de toekomst vorm krijgt: nieuwe mobiliteitsoplossingen veranderen de klassieke rol van de louter technisch georiënteerde autobouwers. Nieuwe partnerships ontstaan en de klant en diens noden komen nog meer centraal te staan. Johann Jungwirth zegt: “Ons duidelijke doelen zijn autonoom rijdende voertuigen, voor iedereen mobiliteit creëren door een druk op de knop en de mensen tijd en levenskwaliteit teruggeven maar ook de veiligheid in het verkeer aanzienlijk verhogen. Het autonoom parkeren is een mijlpaal op de weg daarnaartoe.”

Over Volkswagen Belgium

  

Press room Volkswagen Import (België) voorbehouden voor journalisten

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden. Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten. Alle informatie betreffende de prijzen en uitrusting is louter indicatief. De informatie betreffende de Belgische markt kan u terugvinden op www.volkswagen.be

 

PROFIEL VAN DE GROEP:

D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen hun positie kunnen ontwikkelen in hun sector of in hun regio's. 

 

De Groep heeft momenteel de volgende activiteiten:

- D'Ieteren Automotive verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het heeft een marktaandeel van ongeveer 22% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. Het businessmodel evolueert om de burgers verantwoordelijke en innovatieve mobiliteit aan te bieden. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,6 miljard EUR en 119,0 miljoen EUR in 2019.

- Belron (54,85% van de stemrechten) streeft een duidelijke doelstelling na: “het verschil maken door de problemen van klanten met veel zorg op te lossen”. Belron is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. De onderneming is actief in 39 landen, via volle dochterondernemingen en franchises, met marktleidende merken – zoals Carglass®, Safelite® en Autoglass®. Daarnaast beheert Belron voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeraars. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 4,2 miljard EUR en 400,5 miljoen EUR in het boekjaar 2019.

- Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 100 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 163,9 miljoen EUR en 18,6 miljoen EUR in 2019.

- D’Ieteren Immo (100%) bundelt de vastgoedactiviteiten van de groep D’Ieteren in België. De onderneming heeft ongeveer 30 sites die in 2018 een netto huurinkomsten van 19,7 miljoen EUR gegenereerd hebben. Ze voert ook investeringsprojecten uit en studies met het oog op de opwaardering van sites.  Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy