Volkswagen-groep legt goede halfjaarlijkse resultaten voor

Volkswagen-groep legt goede halfjaarlijkse resultaten voor

 

  • Operationeel resultaat vóór buitengewone posten stijgt in de eerste zes maanden vergeleken met vorig jaar
  • Volkswagen Personenwagens kent sterke ontwikkeling in het tweede kwartaal
  • CFO Witter: "Groep kan bouwen op hoge rentabiliteit"

De Volkswagen-groep heeft de eerste helft van het huidige fiscale jaar duidelijk beter afgesloten dan verwacht. Het operationele resultaat vóór buitengewone posten bedroeg in de eerste zes maanden 7,5 miljard euro (vorig jaar: 7,0). Daarmee zette de Volkswagen-groep een sterke prestatie neer in het eerste halfjaar van 2016. Toch beïnvloedden negatieve buitengewone posten in deze periode het operationele resultaat met 2,2 (0,2) miljard euro, voornamelijk door de gerechtelijke risico's die voortvloeien uit de dieselproblematiek. Daarvoor werden in het eerste halfjaar extra provisies ten bedrage van 1,6 miljard euro voorzien. Bijgevolg daalde het operationele resultaat van het concern ná buitengewone posten tot 5,3 miljard euro. De operationele winstmarge van de Volkswagen-groep daalde naar 4,9 (6,3) %; voor aftrek van de buitengewone posten was dit 7,0 % (6,4 % in 2015). Met 107,9 miljard euro lag de omzet van het concern in de eerste zes maanden licht onder het cijfer van vorig jaar (108,8).

Matthias Müller, voorzitter van de raad van bestuur van de Volkswagen-groep, lichtte in Wolfsburg de tussentijdse resultaten toe: "Vooral gezien de huidige situatie kunnen we met deze halfjaarlijkse resultaten tevreden zijn. De cijfers tonen dat onze operationele activiteiten gezond zijn. Onze merken vormen een stevige en brede basis. Vanuit dit fundament zullen wij de Volkswagen-groep met onze 'TOGETHER-Strategie 2025' omvormen van een autofabrikant tot een wereldleider op het gebied van duurzame mobiliteit."

Het operationele resultaat van de Chinese joint ventures, dat in de vermelde periode 2,4 (2,7) miljard euro bedroeg, werd niet opgenomen in het resultaat van de groep. Deze ondernemingen worden 'at equity' geconsolideerd en vallen daardoor onder het financiële resultaat in plaats van onder het operationele resultaat van het concern. Als gevolg van lagere beleggingsopbrengsten en waarderingseffecten daalde de winst vóór belasting in het eerste halfjaar naar 4,8 (7,7) miljard euro. De winst na belasting bedroeg 3,6 (5,7) miljard euro.

"We boekten solide resultaten in moeilijke omstandigheden", vertelde Frank Witter, financieel directeur van de groep. "Daaruit blijkt dat de Volkswagen-groep een sterke rentabiliteit heeft. Maar om de aanzienlijke impact van de dieselproblematiek te verwerken, zullen nog grote inspanningen nodig zijn."

De resultaten voor het eerste halfjaar vloeien niet alleen voort uit de aanhoudende groei van de merken Audi, Porsche en ŠKODA, maar zijn ook het resultaat van een stijgende vraag naar personenwagens van Volkswagen tijdens het tweede kwartaal vergeleken met de eerste drie maanden van het jaar. Die is te danken aan factoren zoals een seizoensgebonden sterke vraag, een herstel van de Europese automarkt en de heropleving van de fleetmarkt. Het efficiëntieprogramma had hier ook een positief effect.

Nettoliquiditeit van de automobieldivisie stijgt tot 28,8 miljard euro.

De nettoliquiditeit van de automobieldivisie steeg tot 28,8 miljard euro op het einde van juni, dat is 4,3 miljard euro meer dan op het einde van 2015. De investeringen in vaste activa binnen de automobieldivisie daalden met 137 miljoen euro tot 4,5 miljard euro. Daarmee lag het aandeel van de investeringen in vaste activa binnen de automobieldivisie op 4,9 %, net zoals in dezelfde periode vorig jaar.

Merken en bedrijfsdomeinen

Het operationele resultaat vóór buitengewone posten van het merk Volkswagen Personenwagens daalde tot 0,9 (1,4) miljard euro. Het resultaat leed onder de wisselkoers- en mixeffecten, naast een lager verkoopvolume en hogere marketingkosten als gevolg van de uitstootproblematiek.

Audi genereerde een operationeel resultaat vóór buitengewone posten van 2,7 (2,9) miljard euro. Wisselkoerseffecten en aanhoudende uitgaven voor nieuwe producten en technologieën en voor de uitbouw van het internationale productienetwerk hadden een negatieve impact op het resultaat. In de financiële cijfers voor Audi zijn de merken Lamborghini en Ducati inbegrepen.

Het operationele resultaat van ŠKODA steeg met 31,2 % naar 685 (522) miljoen euro. De stijging was vooral te danken aan een groter volume, een betere mix en geoptimaliseerde productiekosten.

Het merk SEAT zette zijn positieve ontwikkeling voort met een operationeel resultaat dat steeg van 40 miljoen naar 93 miljoen euro. Daarbij worden negatieve effecten op het vlak van volume en wisselkoerseffecten gecompenseerd door kostenbesparingen en verbeteringen in de modellenmix.

Het operationele resultaat van Bentley daalde met 75 miljoen tot min 22 miljoen euro, vooral door veranderingen in de marktomstandigheden en wisselkoersen.

Porsche verbeterde zijn bedrijfsresultaat met 7,7 % tot 1,8 miljard euro dankzij een omzetgroei en positieve wisselkoerseffecten tegenover vorig jaar. De vraag naar de modellen Boxster, Cayman, 911 en Macan is ook sterk gestegen.

Bij Volkswagen Commercial Vehicles waren de modellen Caddy en Multivan/Transporter zeer populair in de eerste zes maanden van het jaar. Dankzij mixeffecten steeg het operationele resultaat in het eerste halfjaar tot 299 miljoen euro, tegenover 268 miljoen vorig jaar.

Scania kon de teruglopende vraag in Zuid-Amerika, Turkije en Rusland met stijgende verkoopcijfers in Europa compenseren. Daardoor verbeterde het operationele resultaat vóór buitengewone posten tot 550 (503) miljoen euro.

MAN kon ondanks het aanhoudende moeilijke economische klimaat in Zuid-Amerika het bedrijfsresultaat vóór buitengewone posten tot 186 (54) miljoen verbeteren. Daartoe droegen ook de aangekondigde structurele veranderingen positief bij.

MAN Power Engineering behaalde in de eerste zes maanden een operationeel resultaat van 103 (135) miljoen euro.

Het operationele resultaat van Volkswagen Financial Services steeg met 2,6 % tot 995 miljoen euro. Het volume had een positieve impact: wereldwijd nam het aantal nieuwe contracten vergeleken met dezelfde periode vorig jaar met 15,2 % toe tot 3,3 miljoen.

Vooruitzichten

In Wolfsburg vertelde CEO Matthias Müller het volgende over de vooruitzichten: "We zullen hard werken aan onze rentabiliteit om de noodzakelijke toekomstinvesteringen te beheren en onze kernactiviteit om te vormen naar een innovatief bedrijfsdomein voor mobiliteitsdiensten. Een sleutelelement in de ‘Strategie 2025’ is dat alle merken en domeinen over de volledige keten van waardecreatie bijdragen aan meer efficiëntie.

De Volkswagen-groep verwacht dat afhankelijk van de economische omstandigheden, de ontwikkeling van de wisselkoersen en in het licht van de uitstootproblematiek de omzet voor de groep in 2016 tot 5 % kan dalen vergeleken met vorig jaar. Naast de uitstootproblematiek vormen vooral de sterke concurrentie, de wisselkoers- en renteschommelingen en fluctuaties in de grondstofprijzen de grootste uitdagingen. Positieve effecten worden verwacht van de efficiëntieprogramma's van alle merken en van de modulaire platformen.

Bij het operationele resultaat vóór bijzondere posten wordt voor 2016 een operationele winstmarge tussen 5,0 en 6,0 % verwacht.

Over Volkswagen Belgium

Press room Volkswagen Import (België) voorbehouden voor journalisten

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden. Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten.

D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen op internationaal niveau, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen zich kunnen ontwikkelen als marktleider in hun sector of in hun regio's. De groep heeft momenteel drie activiteiten die opgebouwd werden rond sterke merken:


  • D'Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de grootste autoverdeler in België, met op het einde van 2017 een marktaandeel van ongeveer 21% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,3 miljard EUR en 85,9 miljoen EUR in het boekjaar 2017.  


  • Belron (voor 54,85% eigendom) maakt het verschil door de problemen van mensen echt zorgzaam op te lossen. De onderneming is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing met meer dan 10 hoofdmerken, waaronder Carglass®, Safelite® AutoGlass en Autoglass®. Daarnaast beheert het bedrijf voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeringsklanten. Belron breidt tevens zijn diensten uit met een focus op de oplossing van problemen die mensen ervaren als ze bijstand nodig hebben bij herstellingen aan hun voertuigen en woningen. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,5 miljard EUR en 189,8 miljoen EUR in 2017.  


  • Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 115 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 155 miljoen EUR en 25 miljoen EUR in 2017. 


Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy