Volkswagen gaat in zee met QuantumScape en verzekert zich toegang tot solidstate-batterijtechnologie

Volkswagen gaat in zee met QuantumScape en verzekert zich toegang tot solidstate-batterijtechnologie

 

  • Doel van de nieuwe joint venture met QuantumScape is de ontwikkeling van innovatieve solidstate-batterijtechnologie
  • Volkswagen is de grootste automobiele aandeelhouder van QuantumScape Corporation, een start-up van Stanford University
  • De Volkswagen-groep wordt lid van de raad van toezicht bij QuantumScape

Met de uitbreiding van zijn aandeel in het Californische technologiebedrijf QuantumScape Corporation en het opstarten van een nieuwe joint venture effent de Volkswagen-groep de weg naar de volgende fase op het vlak van batterijprestaties die moet leiden tot een ruimer rijbereik voor elektrische voertuigen. Dr. Axel Heinrich, die aan het hoofd staat van de onderzoeksafdeling van de Volkswagen-groep en die een plaats krijgt binnen de raad van toezicht bij QuantumScape, verklaart: “Wij willen de commercialisering van solidstate-batterijen van QuantumScape een duw in de rug geven en bundelen onze krachten. Zo kunnen we de ervaring van Volkswagen als productiespecialist en het technologische leiderschap van QuantumScape optimaal benutten. Op die manier zet Volkswagen voor onze klanten de volgende stap richting een duurzame, CO2-vrije mobiliteit van de toekomst.” Volkswagen investeert 100 miljoen Amerikaanse dollar in QuantumScape en wordt daarmee een van de grootste automobiele aandeelhouders van de innovatieve onderneming. Deze transactie dient wel nog de goedkeuring te krijgen van de overheidsinstanties.

Sinds 2012 werkt de onderzoeksafdeling van de Volkswagen-groep intensief samen met deze start-up van Stanford University. Aangemoedigd door de grote technische vooruitgang waartoe deze samenwerking leidde, stappen QuantumScape en Volkswagen in een nieuwe joint venture met als doel om samen een serieproductie op te starten van solidstate-batterijen (batterijen met vast elektrolyt). De doelstelling op lange termijn is de bouw van een productie-eenheid voor solidstate-batterijen tegen 2025.

“Volkswagen is ‘s werelds grootste autobouwer en neemt met zijn engagement om zijn gamma van elektrische aandrijving te voorzien een leidende positie in”, zegt Jagdeep Singh, voorzitter van de bestuursraad bij QuantumScape. “Wij zijn bijzonder verheugd dat Volkswagen koos om voor deze belangrijke evolutie met ons in zee te gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat het grotere rijbereik, de kortere laadtijden en de ontegensprekelijke veiligheid van de solidstate-batterijtechnologie van QuantumScape de sleutel zullen vormen tot de volgende generatie elektrische aandrijfsystemen.”

QuantumScape, dat in 2010 werd opgericht en gevestigd is in het Californische San José, heeft ruim 200 patenten en patentaanvragen op zijn naam voor de technologie van solidstate-batterijcellen. Met zijn verregaande knowhow is het dan ook een toonaangevende pionier in de ontwikkeling van deze baanbrekende manier om energie op te slaan. “De solidstate-batterij zal voor een ommekeer in de elektromobiliteit zorgen”, zegt Axel Heinrich van de Volkswagen-groep. “Met de uitbreiding van ons aandeel in QuantumScape en het opstarten van een joint venture versterken en diepen we onze strategische samenwerking uit met een innovatieve partner. Bovendien verzekeren we Volkswagen hiermee toegang tot de veelbelovende batterijtechnologie van QuantumScape.”

De technologie achter solidstate-batterijcellen wordt gezien als een van de meest beloftevolle concepten voor de elektromobiliteit van morgen. Zo kan een solidstate-batterij het reikbereik van bijvoorbeeld een e-Golf optrekken van de 300 kilometer die hij vandaag al haalt naar zowat 750 kilometer. Solidstate-batterijen, ook wel batterijen met vast elektrolyt genoemd, maken hiervoor gebruik van een batterijtechnologie waarbij vaste elektrodes en vaste elektrolyten de vloeibare of polymeerelektrolyten vervangen die gebruikt worden in lithium-ion- en lithium-polymeerbatterijen. Onder meer omdat het ontwikkelingspotentieel van deze laatste twee batterijtypes lager wordt ingeschat, werpen solidstate-batterijen zich op als de batterij van de toekomst. Deze batterijtechnologie heeft immers ook nog andere voordelen ten opzichte van de lithium-ion-technologie die vandaag wordt gebruikt: hogere energiedichtheid, meer veiligheid, beter geschikt voor snelladen en, last but not least, een duidelijk compacter formaat. Bij vergelijkbare grootte als de huidige batterij-pakketten halen solidstate-batterijen een elektrische autonomie die op hetzelfde peil staat als het rijbereik van auto’s met conventionele motoren.

Hoewel de technologie veelbelovend is, was het tot nu toe moeilijk om grote vooruitgang te boeken. Zo kon tot op heden geen enkele andere producent voldoen aan de hoge prestatie-eisen die de automobielbranche stelt. In deze branche ging Volkswagen met de primeur aan de haal om in Duitsland de eerste ontwikkelingsmodellen van de solidstate-batterijen van QuantumScape te testen voor ‘automobiel’ gebruik.

Over Volkswagen Belgium

Press room Volkswagen Import (België) voorbehouden voor journalisten

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden. Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten.


D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen op internationaal niveau, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen zich kunnen ontwikkelen als marktleider in hun sector of in hun regio's. De Groep heeft momenteel drie activiteiten die opgebouwd werden rond sterke merken:

  • D'Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de grootste autoverdeler in België, met een marktaandeel van ongeveer 21% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,4 miljard EUR en 113,0 miljoen EUR in 2018.
  • Belron (voor 54,10% eigendom) streeft een duidelijke doelstelling na: “het verschil maken door de problemen van klanten met veel zorg op te lossen”. Belron is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. De onderneming is actief in 35 landen, via volle dochterondernemingen en franchises, met marktleidende merken – zoals Carglass®, Safelite® en Autoglass®. Daarnaast beheert Belron voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeringsklanten. De onderneming breidde haar diensten ook uit tot de sector van de herstelling en vervanging van voertuig- en woningschade. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,8 miljard EUR en 225,7 miljoen EUR in het boekjaar 2018.
  • Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 115 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 174,1 miljoen EUR en 28,6 miljoen EUR in 2018. 


Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy