Transformatie van het transport: Volkswagen Truck & Bus is nu TRATON GROUP

Transformatie van het transport: Volkswagen Truck & Bus is nu TRATON GROUP

 

  • Officiële naamsverandering belangrijke mijlpaal op weg naar Global Champion
  • Renschler: “TRATON is een jonge onderneming met het typische karakter van een start-up en de brede ervaring van traditierijke merken. Dit samengaan is essentieel om het transport voor komende generaties opnieuw uit te vinden.”
  • Sterke merken MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus en RIO behouden hun eigen identiteit
  • Onder de vleugels van TRATON GROUP kunnen merken samenwerking in het voordeel van de klanten sterker uitbouwen

Vanaf vandaag heeft een wereldwijd toonaangevende groep in de transportsector een nieuwe merkidentiteit: Volkswagen Truck & Bus AG wordt TRATON GROUP.

Andreas Renschler, voorzitter van de raad van bestuur van TRATON AG en medebestuurder van Volkswagen AG, zegt: “TRATON is een jonge onderneming met het typische karakter van een start-up en de brede ervaring van traditierijke merken. Deze combinatie is essentieel om transport voor komende generaties opnieuw uit te vinden. Vandaag beginnen we met het verankeren van de TRATON-spirit in alle merken, vestigingen en functies. Het is indrukwekkend om te zien hoe nauw we inmiddels samenwerken: TRATON leeft door zijn merken en omgekeerd. Samen vormen we TRATON GROUP en zijn we vastbesloten om het transport naar een hoger niveau te tillen.”

De groep die in 2015 als Volkswagen Truck & Bus GmbH werd opgericht, bestaat uit de merken MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus en RIO. TRATON ondersteunt als nieuwe identiteit van het overkoepelende merk de zelfstandigheid van de hele groep op haar weg om Global Champion te worden, om m.a.w. de rendabelste, innovatiefste en meest globale speler in de transportsector te worden.

“Onze groep bestaat uit sterke, unieke merken maar TRATON maakt ons nog veel sterker. Onder een gemeenschappelijk dak kunnen we onze sterktes en onze innovatiekracht bundelen. TRATON brengt de merken samen en bevordert onze samenwerking. Met TRATON leggen we de basis voor een nieuw ecosysteem van het transport en de logistiek”, zegt Henrik Henriksson, voorzitter van de raad van bestuur van Scania en medebestuurder van TRATON AG.

Tijdens het eerste jaar van haar bestaan heeft de groep zich geconcentreerd op haar Global Champion-strategie en hier al grote vooruitgang gemaakt. TRATON heeft de globale aanwezigheid van de merken door strategische partnersamenwerkingen uitgebouwd en synergieën gecreëerd door het bundelen van de krachten in de domeinen inkoop en onderzoek en ontwikkeling.

  “We zijn als groep sneller naar elkaar toe gegroeid dan verwacht. Nu gebruiken we onze gemeenschappelijke sterktes en de ervaringsuitwisseling over de merkgrenzen heen nog intensiever. De nieuwe identiteit van de groep weerspiegelt ons DNA en onze openheid. We leren van elkaar en bewandelen nieuwe wegen. TRATON staat voor deze gezamenlijke start en zal hem nog verder versterken”, licht Joachim Drees, voorzitter van de raad van bestuur van MAN en medebestuurder van TRATON GROUP, toe.

Samen met de huidige invoering van de nieuwe naam start de groep een inside-outcampagne. Tegelijkertijd vergaderen medewerkers in München, Braunschweig, São Paulo en Södertälje. Zo wordt de geest van TRATON over de hele wereld in meerdere golven binnen de organisatie verspreid en schrijft men samen aan de geschiedenis van TRATON. De aanpak is gebaseerd op het idee van een netwerk: er worden ambassadeurs aangeduid die deel uitmaken van de volgende generatie van TRATON en een community vormen. Zij zullen het momentum van vandaag gebruiken en andere teams binnen TRATON GROUP motiveren om merk-, hiërarchie- en functieoverschrijdend met elkaar te connecteren. Een intern platform met multimedia-inhoud zoals lokale gesprekken zullen ertoe bijdragen de dynamiek te handhaven. De ambassadeurs spelen hier een essentiële rol: zij zijn bekend met de lokale en culturele geplogenheden van vestigingen en merken en weten met welke eisen er telkens bij de omschakeling moet worden rekening gehouden.

Antonio Roberto Cortes, voorzitter van de raad van bestuur van Volkswagen Caminhões e Ônibus en medebestuurder van TRATON GROUP: “TRATON biedt onze merken een nieuw identificatiepotentieel. Terzelfder tijd helpt de nieuwe naam een onderscheid te maken tussen de merken van TRATON en de andere merken van Volkswagen. Sinds het begin van onze samenwerking werken alle betrokkenen eraan dit te intensiveren en voordelen voor onze klanten te creëren, zodat zij de beste zijn. Dit idee heeft een naam: TRATON.”

De nieuwe naam en de nieuwe waardenbelofte ‘Transformatie van de transportsector’ drukken uit wat de onderneming drijft en hoe ze handelt.

  • De TRAnsformatie van het ecosysteem is onze missie – ten voordele van iedereen.
  • TRAnsport is onze passie en die van onze klanten.
  • TONnage is dat wat onze klanten wereldwijd vervoeren. Elke dag.
  • De TRAditie van onze sterke merken is ons fundament.
  • Altijd ‘ON’ zijn is het uiteindelijke doel van onze klanten en onze houding om voor hen alles mogelijk te maken.
Over Volkswagen Belgium

  

Press room Volkswagen Import (België) voorbehouden voor journalisten

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden. Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten. Alle informatie betreffende de prijzen en uitrusting is louter indicatief. De informatie betreffende de Belgische markt kan u terugvinden op www.volkswagen.be

 

PROFIEL VAN DE GROEP:

D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen hun positie kunnen ontwikkelen in hun sector of in hun regio's. 

 

De Groep heeft momenteel de volgende activiteiten:

- D'Ieteren Automotive verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het heeft een marktaandeel van ongeveer 22% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. Het businessmodel evolueert om de burgers verantwoordelijke en innovatieve mobiliteit aan te bieden. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,6 miljard EUR en 119,0 miljoen EUR in 2019.

- Belron (54,85% van de stemrechten) streeft een duidelijke doelstelling na: “het verschil maken door de problemen van klanten met veel zorg op te lossen”. Belron is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. De onderneming is actief in 39 landen, via volle dochterondernemingen en franchises, met marktleidende merken – zoals Carglass®, Safelite® en Autoglass®. Daarnaast beheert Belron voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeraars. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 4,2 miljard EUR en 400,5 miljoen EUR in het boekjaar 2019.

- Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 100 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 163,9 miljoen EUR en 18,6 miljoen EUR in 2019.

- D’Ieteren Immo (100%) bundelt de vastgoedactiviteiten van de groep D’Ieteren in België. De onderneming heeft ongeveer 30 sites die in 2018 een netto huurinkomsten van 19,7 miljoen EUR gegenereerd hebben. Ze voert ook investeringsprojecten uit en studies met het oog op de opwaardering van sites.  Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy