D'Ieteren Auto en zijn netwerk van concessiehouders creëren een nationale franchise van multimerken-koetswerkherstellers

D'Ieteren Auto en zijn netwerk van concessiehouders creëren een nationale franchise van multimerken-koetswerkherstellers

 

D'Ieteren Auto lanceert een nieuw concept op de Belgische markt
- Netwerk van multimerken-koetswerkherstellers onder franchise zal operationeelzijn vanaf 2017
- Verschillende nieuwe technieken ter versterking van deze aanpak om het beroep van koetswerkhersteller opnieuw te definiëren

 

Een nieuw concept


D'Ieteren Auto en zijn concessiehouders stellen een nieuw concept voor, dat alle huidige technieken op het vlak van koetswerkherstelling groepeert. Dankzij de segmentatie van de interventies en de toepassing van aangepaste technieken zal dit nationale netwerk een hogere efficiëntie mogelijk maken, zowel op gebied van kosten als van vereiste tijd voor de herstelling. Behalve de merken van de Volkswagen-groep wil D'Ieteren Auto via zijn netwerk van franchisenemers alle automerken herstellen.

 

Nieuwe technieken


Gereedschappen die beantwoorden aan de recentste normen inzake koetswerkherstelling worden in dit nieuwe concept gecombineerd met compleet nieuwe reparatietechnieken, zoals Smart Repair. Het directe voordeel voor klanten en verzekeraars is een kortere reparatietijd en een hogere
kostentransparantie. De merknaam en meer details over deze franchise zullen voorgesteld worden naar aanleiding van het volgende autosalon in Brussel. De opening van de eerste carrosserieën binnen dit franchiseconcept is gepland in het tweede trimester van 2017.

Over Volkswagen Belgium

Press room Volkswagen Import (België) voorbehouden voor journalisten

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden. Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten.


D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen op internationaal niveau, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen zich kunnen ontwikkelen als marktleider in hun sector of in hun regio's. De Groep heeft momenteel drie activiteiten die opgebouwd werden rond sterke merken:

  • D'Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de grootste autoverdeler in België, met een marktaandeel van ongeveer 21% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,4 miljard EUR en 113,0 miljoen EUR in 2018.
  • Belron (voor 54,10% eigendom) streeft een duidelijke doelstelling na: “het verschil maken door de problemen van klanten met veel zorg op te lossen”. Belron is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. De onderneming is actief in 35 landen, via volle dochterondernemingen en franchises, met marktleidende merken – zoals Carglass®, Safelite® en Autoglass®. Daarnaast beheert Belron voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeringsklanten. De onderneming breidde haar diensten ook uit tot de sector van de herstelling en vervanging van voertuig- en woningschade. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,8 miljard EUR en 225,7 miljoen EUR in het boekjaar 2018.
  • Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 115 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 174,1 miljoen EUR en 28,6 miljoen EUR in 2018. 


Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy