De toekomstige productie binnen de Volkswagen Groep : digitaal, geconnecteerd en duurzaam

De toekomstige productie binnen de Volkswagen Groep : digitaal, geconnecteerd en duurzaam

 

Binnen de Volkswagen Groep wordt de productie steeds bedacht in functie van de toekomst. Rond dit thema vond de 18e conferentie van de Digital Factory Group plaats, met meer dan 400 experts van 10 verschillende merken die informatie over de planning van de digitale productie uitwisselden.

Naast de transformatie van de wagen, gaan de digitalisering, autonoom rijden en e-mobility eveneens de productiesystemen van de voertuigen wijzigen. De nieuwe technologieën en de nieuwe trends openen de weg naar andere horizonten: alles wordt verder gedigitaliseerd en meer en meer geconnecteerd. De Volkswagen Groep is klaar voor deze grote uitdagingen! Zo zullen de verschillende merken en assemblagefabrieken zich op basis van de productiestrategieën van de groep gezamenlijk voorbereiden op deze transformatie door de know-how en de innovaties van VW uit te wisselen tijdens de conferentie van de Digital Factory Group.

« We willen mensen, merken en machines op intelligente wijze in een netwerk plaatsen om samen de productie van de toekomst uit te tekenen.», verklaarde Dr. Holger Heyn, Directeur Toekomstige Technologieën van de Volkswagen Groep Productie. In dit kader zal de te volgen weg bepaald worden in functie van de vier pijlers van de productiestrategie van de groep, namelijk: toekomstgerichte arbeidsstructuren, een hoog rendementsniveau, intelligente procedures en een veelzijdig productienetwerk.

Volgens de principes van de « TOGETHER – Strategy 2025 » zal de samenwerking uiteraard verlopen tussen de verschillende merken van de Volkswagen Groep, maar ook daarbuiten. Zo heeft VW in samenwerking met Siemens PLM een Startup Challenge gelanceerd waarin zes startups 3 actuele digitaliseringsprojecten moesten bekijken. Dit laat toe de oplossingen van een klein bedrijf te integreren in een globale onderneming als de Volkswagen Groep om optimaal voorbereid te zijn op de toekomst.

Over Volkswagen Belgium

Press room Volkswagen Import (België) voorbehouden voor journalisten

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden. Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten.

D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen op internationaal niveau, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen zich kunnen ontwikkelen als marktleider in hun sector of in hun regio's. De groep heeft momenteel drie activiteiten die opgebouwd werden rond sterke merken:


  • D'Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het is de grootste autoverdeler in België, met op het einde van 2017 een marktaandeel van ongeveer 21% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,3 miljard EUR en 85,9 miljoen EUR in het boekjaar 2017.  


  • Belron (voor 54,85% eigendom) maakt het verschil door de problemen van mensen echt zorgzaam op te lossen. De onderneming is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing met meer dan 10 hoofdmerken, waaronder Carglass®, Safelite® AutoGlass en Autoglass®. Daarnaast beheert het bedrijf voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeringsklanten. Belron breidt tevens zijn diensten uit met een focus op de oplossing van problemen die mensen ervaren als ze bijstand nodig hebben bij herstellingen aan hun voertuigen en woningen. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,5 miljard EUR en 189,8 miljoen EUR in 2017.  


  • Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 115 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 155 miljoen EUR en 25 miljoen EUR in 2017. 


Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy