De toekomstige productie binnen de Volkswagen Groep : digitaal, geconnecteerd en duurzaam

De toekomstige productie binnen de Volkswagen Groep : digitaal, geconnecteerd en duurzaam

 

Binnen de Volkswagen Groep wordt de productie steeds bedacht in functie van de toekomst. Rond dit thema vond de 18e conferentie van de Digital Factory Group plaats, met meer dan 400 experts van 10 verschillende merken die informatie over de planning van de digitale productie uitwisselden.

Naast de transformatie van de wagen, gaan de digitalisering, autonoom rijden en e-mobility eveneens de productiesystemen van de voertuigen wijzigen. De nieuwe technologieën en de nieuwe trends openen de weg naar andere horizonten: alles wordt verder gedigitaliseerd en meer en meer geconnecteerd. De Volkswagen Groep is klaar voor deze grote uitdagingen! Zo zullen de verschillende merken en assemblagefabrieken zich op basis van de productiestrategieën van de groep gezamenlijk voorbereiden op deze transformatie door de know-how en de innovaties van VW uit te wisselen tijdens de conferentie van de Digital Factory Group.

« We willen mensen, merken en machines op intelligente wijze in een netwerk plaatsen om samen de productie van de toekomst uit te tekenen.», verklaarde Dr. Holger Heyn, Directeur Toekomstige Technologieën van de Volkswagen Groep Productie. In dit kader zal de te volgen weg bepaald worden in functie van de vier pijlers van de productiestrategie van de groep, namelijk: toekomstgerichte arbeidsstructuren, een hoog rendementsniveau, intelligente procedures en een veelzijdig productienetwerk.

Volgens de principes van de « TOGETHER – Strategy 2025 » zal de samenwerking uiteraard verlopen tussen de verschillende merken van de Volkswagen Groep, maar ook daarbuiten. Zo heeft VW in samenwerking met Siemens PLM een Startup Challenge gelanceerd waarin zes startups 3 actuele digitaliseringsprojecten moesten bekijken. Dit laat toe de oplossingen van een klein bedrijf te integreren in een globale onderneming als de Volkswagen Groep om optimaal voorbereid te zijn op de toekomst.

Over Volkswagen Belgium

  

Press room Volkswagen Import (België) voorbehouden voor journalisten

Copyright - Persberichten en foto's vrij van rechten uitsluitend voor persdoeleinden. Het gebruik van teksten en foto's voor andere doeleinden is niet toegelaten.

 

PROFIEL VAN DE GROEP:

D'Ieteren, opgericht in 1805 en verder uitgebouwd over verschillende familiegeneraties heen, streeft groei en waardecreatie na dankzij een langetermijnstrategie voor zijn ondernemingen, alsook een actieve stimulering en ondersteuning zodat deze ondernemingen hun positie kunnen ontwikkelen in hun sector of in hun regio's. 

 

De Groep heeft momenteel de volgende activiteiten:

- D'Ieteren Auto verdeelt in België de voertuigen van de merken Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Porsche en Yamaha. Het heeft een marktaandeel van ongeveer 22% en 1,2 miljoen voertuigen in omloop. Het businessmodel evolueert om de burgers verantwoordelijke en innovatieve mobiliteit aan te bieden. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 3,6 miljard EUR en 119,0 miljoen EUR in 2019.

- Belron (54,85% van de stemrechten) streeft een duidelijke doelstelling na: “het verschil maken door de problemen van klanten met veel zorg op te lossen”. Belron is de wereldleider in de herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. De onderneming is actief in 39 landen, via volle dochterondernemingen en franchises, met marktleidende merken – zoals Carglass®, Safelite® en Autoglass®. Daarnaast beheert Belron voertuigbeglazings- en andere verzekeringsclaims in naam van verzekeraars. De omzet en het aangepaste bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 4,2 miljard EUR en 400,5 miljoen EUR in het boekjaar 2019.

- Moleskine (voor 100% eigendom) is een premium en inspirerend lifestyle merk. Het bedrijf ontwikkelt onder een iconisch merk notebooks en schrijf-, reis- en leesaccessoires die in meer dan 100 landen worden verkocht via een multi-channel distributiestrategie. De omzet en het bedrijfsresultaat bedroegen respectievelijk 163,9 miljoen EUR en 18,6 miljoen EUR in 2019.

- D’Ieteren Immo (100%) bundelt de vastgoedactiviteiten van de groep D’Ieteren in België. De onderneming heeft ongeveer 30 sites die in 2018 een netto huurinkomsten van 19,7 miljoen EUR gegenereerd hebben. Ze voert ook investeringsprojecten uit en studies met het oog op de opwaardering van sites.  Meer informatie over persoonsgegevens en de verwerking ervan: www.dieteren.be/nl/privacypolicy