De toekomstige productie binnen de Volkswagen Groep : digitaal, geconnecteerd en duurzaam

De toekomstige productie binnen de Volkswagen Groep : digitaal, geconnecteerd en duurzaam

Donderdag 29 juni 2017 —  

Binnen de Volkswagen Groep wordt de productie steeds bedacht in functie van de toekomst. Rond dit thema vond de 18e conferentie van de Digital Factory Group plaats, met meer dan 400 experts van 10 verschillende merken die informatie over de planning van de digitale productie uitwisselden.

Naast de transformatie van de wagen, gaan de digitalisering, autonoom rijden en e-mobility eveneens de productiesystemen van de voertuigen wijzigen. De nieuwe technologieën en de nieuwe trends openen de weg naar andere horizonten: alles wordt verder gedigitaliseerd en meer en meer geconnecteerd. De Volkswagen Groep is klaar voor deze grote uitdagingen! Zo zullen de verschillende merken en assemblagefabrieken zich op basis van de productiestrategieën van de groep gezamenlijk voorbereiden op deze transformatie door de know-how en de innovaties van VW uit te wisselen tijdens de conferentie van de Digital Factory Group.

« We willen mensen, merken en machines op intelligente wijze in een netwerk plaatsen om samen de productie van de toekomst uit te tekenen.», verklaarde Dr. Holger Heyn, Directeur Toekomstige Technologieën van de Volkswagen Groep Productie. In dit kader zal de te volgen weg bepaald worden in functie van de vier pijlers van de productiestrategie van de groep, namelijk: toekomstgerichte arbeidsstructuren, een hoog rendementsniveau, intelligente procedures en een veelzijdig productienetwerk.

Volgens de principes van de « TOGETHER – Strategy 2025 » zal de samenwerking uiteraard verlopen tussen de verschillende merken van de Volkswagen Groep, maar ook daarbuiten. Zo heeft VW in samenwerking met Siemens PLM een Startup Challenge gelanceerd waarin zes startups 3 actuele digitaliseringsprojecten moesten bekijken. Dit laat toe de oplossingen van een klein bedrijf te integreren in een globale onderneming als de Volkswagen Groep om optimaal voorbereid te zijn op de toekomst.