Aardgas (CNG)

Aardgas (CNG)

Meer energie, minder CO2

Donderdag 2 mei 2013 — Het doel is duidelijk: de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen
moet worden teruggedrongen. De tijd dat iedereen
met een elektrisch of brandstofcelvoertuig zal rijden is
echter nog ver weg. Daarom wordt er in de tussentijd met
andere oplossingen gewerkt aan de verlaging van de CO2-
uitstoot: tot die oplossingen behoren zowel geoptimaliseerde
verbrandingsmotoren en zuinige hybride of elektrische
aandrijvingsconcepten als alternatieve brandstoffen.